A Vezető Tanári Kör

A Vezető Tanári Kör egyrészt az iskola mindennapi életével kapcsolatos technikai ügyekkel, másrészt személyi és pedagógiai kérdésekkel foglalkozik. A hatékonyabb vezetés és működés érdekében döntéshozatali joga van, tagjai kölcsönösen felelősséget vállalnak munkájukért. Feladata még a szülők és tanárok közötti esetleges konfliktusok kezelése. A VTK tagjait a Tanári Konferencia választja bizalmi szavazás alapján, lehetőség szerint több évre, a munka folytonossága érdekében. A VTK tagjainak megválasztása során fontos szempont, hogy tagjai nagy pedagógiai tapasztalattal rendelkezzenek és mindkét tagozat képviseltesse magát.

Jelenlegi tagjai:
Freigang Krisztián, Mincsik István, Mirus Katrin és Ruszkay Andrea