Fejlesztőpedagógia

Egyéni fejlesztés

A Waldorf-pedagógiának kiemelkedő preventív gyógyító hatása, optimális feltételeket biztosít a gyermeki személyiség életkori szakaszoknak megfelelő testi-, lelki- és szellemi fejlődéséhez, támogatja és teret biztosít az egyéni tempóban való fejlődéshez. Mégis minket sem kerülnek el a világszerte egyre nagyobb számban megjelenő tanulási, viselkedési és egyéb nehézségekkel küzdő gyermekek problémái. Számukra nyújtanak az iskolánkban dolgozó szakembereink segítséget speciális egyéni fejlesztéssel és terápiával.

A szűrést, felméréseket Kissné Pitz Ágnes végzi, majd ezután az osztálytanítókkal együtt, együttműködve a szülőkkel, közösen javasolnak a különböző nehézségekkel küzdő diákoknak terápiás fejlesztést.

A következő terápiákat vehetik igénybe a javasolt diákok iskolánkban, a tanítás ideje alatt térítésmentesen:

  • Extra lesson fejlesztés – Kissné Pitz Ágnes, Extra Lesson, szabadvallás tanár és meseterapeuta;
  • Discalculia fejlesztés – külsős gyógypedagógus bevonásával;
  • Disgráfia, dislexia (Meixner-féle), Extra Lesson fejlesztés – Tóth Piroska, osztálytanító, Extra Lesson tanár, Meixner terapeuta és szabad vallás tanár;
  • Gyógyeuritmia – Horváth Györgyi euritmia terapeuta és tanár;
  • Művészeti terápia – Szöbölődi Zita, osztálytanító, művészeti terapeuta.

A fejlesztés hatékonyságának záloga a szülőkkel, a szaktanárokkal és az osztálytanítókkal fenntartott folyamatos együttműködés. Minden érintett be van vonva a folyamatba és hordozza annak felelősségét.

Tanáraink, fejlesztőpedagógusaink munkáját évek óta segíti Dr. Császár Adrienn gyermek és felnőtt klinikai szakpszichológus.

Pszichológiai szaktanácsadás

Császár Adrienne

Gyermek és felnőtt klinikai szakpszichológus

A klinikai pszichológia szaktudását és terápiás hatásait szeretném összeegyeztetni a Waldorf pedagógia szolgálatával. Követem az antropozófus medicina irányelveit, fejlődéstanát, és használom terápiás módszereit. A test-lélek-szellem hármasságában gondolkodom. Így szeretném, hogy minden gyermek, aki itt tanul harmonikus, stabil, életfeladatát megtaláló és azt kiteljesítő felnőtté válhasson.

A fejlesztőpedagógiai programhoz szorosan kapcsolódva végzem és koordinálom klinikus pszichológusi munkám. Fejlesztő csoportunk szoros és következetes együttműködésének köszönhetően nemcsak a tanulási nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermekek szükségleteit tudjuk kielégíteni, hanem a mentálhigiénés problémákat is át tudjuk segíteni mind a gyermeknél, mind családi szinten.

Osztálytanítói, osztálykísérői és szaktanári kérésre kerül hozzám egy-egy gyermek a nehézségeivel, természetesen a szülőkkel mindig szorosan együttműködve és a megfelelő titoktartási szabályokat betartva.

Mindig a pedagógiai munkát követve alakítom a megfelelő terápiás programot.

Ez lehet gyermekmegfigyelés – órán vagy más formában -, vagy egyéni foglalkozás.

Esetenként mindezt a háttérként működő rendelőben tudjuk megoldani.

Rendszeres konzultációkat szervezünk az érintett pedagógusokkal.

Hatékonynak bizonyultak a családi megbeszéléseink, melyek a szülők és az érintett tanárok összehívásával történnek megfelelő lélektani vezetéssel és keretek között. Ezek a konzultációk mintegy folytatásai a tanári konferenciák gyermkemegbeszéléseinek. Így fejthetők ki legjobban a megfelelő pedagógiai és terápiás folyamatok a megértő és elfogadó szeretetteljes odafordulás hatására.

Gyógyeuritmia

Horváth Györgyi

A gyógyeuritmiát, hivatalos nevén az euritmia terápiát, közel 90 éve alkalmazzák sikeresen. Akut, krónikus és degeneratív megbetegedések sokrétű indikációja mellett kiváló eredményeket mutathat fel a vitalizáló töltekezésben csakúgy, mint a prevencióban és utókezelésekben.

Az euritmia mozdulatoknak és mozdulatsoroknak erősítő, harmonizáló és szabályozó hatása van, akár célzottan egyes szervek működésére is.

Az euritmia terápia serkenti az életfunkciókat és (ön)gyógyító folyamatokat, reaktivizálja és rendezi az emberben működő életerőket.

Ezzel a mozgásterápiával nem orvosi beavatkozás történik az iskolában, elsősorban a gyermekek fejlődésében nyújt célzott segítséget, a test–lélek–szellem egységének harmonizálásával.

 

Horváth Györgyi

Mester-diplomás euritmia terapeuta