Egyesületi Hírlevél az Épület-munkacsoportok munkájáról – 2014 március 9.

HÍRLEVÉL

az Épület-munkacsoportok munkájáról

Időszak: 2014. február 6. – március 3.

„A” munkacsoport (Tessedik 4.)

Február 10-én (hétfő) tartottunk egy munkacsoport megbeszélést, ahol közösen áttekintettük a feladatokat.

Egyik fő feladatunknak határoztuk meg, hogy egyeztetéseket folytassunk Jenes Barnabással, ill. a NAIK- kal a Tessedik 4. hosszú távú lehetőségeivel kapcsolatban. Ez egy hosszabb folyamat lesz, amelyben egyelőre az első lépéseket tettük meg. Megtudtuk, hogy jelenleg szerződéskötési moratórium van a NAIK- nál, azaz új bérleti szerződést egyelőre biztosan nem lehet kötni. Két olyan kérdés van, amire néhány napon belül konkrét választ fogunk kapni. Az egyik a pályázatokon történő induláshoz szükséges tulajdo- nosi hozzájáruló nyilatkozat az MNV Zrt-től (jogi kérdés), a másik az épületre fordítandó beruházások, felújítások, karbantartások költségeinek a bérleti díjba történő beszámítási („lelakhatóság”) lehetősége (gazdasági kérdés).

Az épület tulajdonjogának megszerzése, ill. ezen lehetőség kipuhatolása ügyében még nem tettünk lépé- seket.

Egy korábbi ajánlat (győri Graboplan Kft.) alapján a meglévő tornasátor elöregedett ponyvájának cseréje új ponyvára kb. 4 millió Ft+ÁFA összegbe kerülne. A szilárd és szigetelt burkolatra történő áttérés költsé- gére még nincs árajánlatunk.

Hasonló épületek, illetve más waldorf iskolák tény adatai alapján megbecsültük a meglévő épület üzemeltetési (rezsi) költségét. A tornasátorral együtt a becslések alapján ez kb. 900 000 Ft lehet havonta.

Az MGI-vel kötött bérleti szerződések egyenként áttekintésre kerültek, és a legfontosabb adataik egy táblázatban lettek összefoglalva.

A Dallmann Péter készített elvi vázlat alapján kiderült, hogy jelenleg kicsit több, mint 15 000 m2-nyi területet használunk (mindent figyelembe véve).

„B” munkacsoport (Tessedik 2.)

A Közegészségügyi Hatóság vezetőjével történt személyes konzultáció egyértelművé tette, hogy helyesen járunk el, ha az egy gyermekre jutó minimális területet az EMMI rendelet alapján határozzuk meg (1,5 m2/gyerek). Így az 50 m2-esnek számító tantermekben max. 1 tanár és 32 gyerek „fér el”.

A Kormányhivatali egyeztetés során kiderült, hogy a közelmúltban megváltozott az új iskolaépületre vonatkozó működési engedély kiadásának határidejével kapcsolatos jogszabály. Utána kell nézni, hogy ez mennyiben érint bennünket, ill. az eddig tervezett 2014. augusztus 31-i véghatáridőt.

Többszöri telefonos érdeklődés eredményeképpen a Hermes megküldte végre a módosított szerződés tervezetet. Folyamatban van az átnézése. Ezt követően majd személyesen kell leülni velük tárgyalni.

Az építési engedély-kérelemmel kapcsolatban új eljárást kellett indítani. Február végéig minden ehhez szükséges dokumentum beadásra került. Az érintett hatóságok előzetesen már szóbeli hozzájárulásukat adták.

Az épület átalakításra kiírt pályázatra három kivitelező adott be részletes költségvetéssel alátámasztott konkrét árajánlatot. A kiértékelés, ill. összehasonlítás folyamatban van.

Az épület átalakítást engedélyező eljárás során feltárt ill. előírt többlet feladatok (2 új gyalogos kapu kiépítése + autóbejáró szélesítése + 30 m3 tűzivíz tartály létesítése + villamos hálózati hozzájárulás fizetése) beárazása még nem történt meg. Tervezői becslés alapján: 4….5 millió Ft lenne még szükséges.

Az évek óta üzemen kívül lévő épületgépészeti rendszerek (fűtési rendszer, hideg- és melegvíz ellátás) jelenlegi állapotának felmérését (nyomás próba) egyik szülő társunk díjmentesen felvállalta. Erre várhatólag a jövő héten fog sor kerülni.

A zajterhelés mérést szintén szülőtársaink fogják március 2. felében elvégezni egy kölcsön kért műszer segítségével, térítésmentesen.

A várható rezsi költségek meghatározásához sikerült adatokat begyűjteni hasonló épületek, illetve más waldorf iskolák tényleges fogyasztásairól.

A Magnet Bankkal folyamaban van egy esetleges hitelfelvétel részleteinek egyeztetése. Még tisztázni kell, hogy a egyesület tulajdonában lévő óvoda épületet el tudják-e fogadni fedezetnek.

„C” munkacsoport (Beruházás)

Tovább dolgoztak a zöldmezős építkezés részleteinek kimunkálásán. Három fő területet vizsgálnak: telek, épület, finanszírozás.

Alapos és kitaró utánajárás után kiderítették, hogy vannak Gödöllőn, ill. közvetlen környékén építkezésre alkalmas önkormányzati telkek, ill. lehetőségek, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzat nyitott a további egyeztetéskre. Ezek a tárgyalások a vezetőség bevonásával fognak folytatódni a Vagyonkezelő Irodájával, és az önkormányzat vezetésével.

Az egyetem fennhatósága alatt is nagyon jelentős területek vannak, de ezekről egyelőre nem sikerült több információt szerezni.

Épület ügyben 3-4 külön csoport dolgozik, és megpróbál árajánlatot szerezni különböző építészeti techno- lógiákkal készülő iskolaépületre. Általában kisebb-nagyobb épületekből álló, több lépcsőben megvaló- sítható, a későbbiekben bővíthető, ún. „pavilonos” megoldásban gondolkodnak. Fontos szempont az alacsony üzemeltetési (rezsi) költség. A cél, hogy olyan „zöld épületek” jöjjenek létre amelyek önmaguk megtermelik a működésükhöz szükséges energiát. A korszerű kialakításnak köszönhetően viszonylag kevés közmű csatlakozásra van ill. lenne szükség: víz, villany.

Az eddigi egyeztetések alapján az épület minimális létesítési költsége: 140….180 000 Ft/m2. (A szükséges nagyság kb. 1 500 m2)

2014.03.09. összeállította: Tari Attila

Egyesületi Hírlevél az Épület-munkacsoportok munkájáról – 2014 február 9.

HÍRLEVÉL

az Épület-munkacsoportok munkájáról
Időszak: 2014. január 24. – február 5.

A január 24-i közgyűlés felhatalmazásának megfelelően a vezetőség 01.30-án a mellékelt levélben tájékoztatta a Software AG-t az épület ügyében kialakult helyzetről.

Honlapunkon (www.waldorf-godollo.hu) létrehoztunk egy új főmenüt ÉPÜLET? címmel, mely egyenlőre az építészeti, műszaki kérdésekről ad részletes tájékoztatást, de dolgozunk a tartalmi bővítésen is.

„A” munkacsoport (Tessedik 4.)

Nagy erőkkel folynak az egyeztetések a csoporton belül arról, hogy milyen módon vegyük fel újra a kapcsolatot Jenes Barnabással, annak érdekében, hogy a bérleti díjat tovább lehessen csökkenteni, ill. a jelenleginél hosszabb távú bérleti szerződést tudjunk kötni. Már készült egy levél tervezet is, amellyel kapcsolatban több szempont és gondolat is felmerült. Ezek egyeztetése érdekében jövő hétfőn (02.10.) fog a munkacsoport összeülni.

Hasonlóan szeretnénk az épület tulajdonjogának megszerzése ügyében is új információkat szerezni. Egyenlőre a korábbi adatok összegyűjtése, ill. az újbóli kapcsolatfelvétel leghatékonyabb irányának (Állami Vagyonkezelő, Vidékfejlsztési Minisztérium, stb?) módjának és időpontjának kitalálása van folyamatban.

Új gondolatként felmerült, hogy a gödöllői választókerület országgyűlési képviselőjét is keressük meg.

Az épület tényleges üzemeltetési (rezsi) költségeiről is tudtunk újabb tény adatokat szerezni. Ezek kiértékelésén dolgozunk.

Sikerült egy közelítőleg helyes árat szereznünk a tornasátor elöregedett ponyvájának cseréjére.

„B” munkacsoport (Tessedik 2.)

Annak tisztázása érdekében, hogyan tudjuk a 25 fő feletti osztályokat elhelyezni a Közegészségügyi Hatóság vezetőjével szabadságolás miatt következő hét második felében tudunk időpontot egyeztetni. Elsőkörben tisztázni kell az egy gyermekre jutó irányadó négyzetméter minimumot (a Magyar Szabvány és az EMMI rendelet eltérő értékről rendelkezik).

A szerződésmódosítás kéréseinket még a fórum előtt elküldtük a Hermesnek, de csak erre a hétre ígértek választ. Jövő hétre tervezzük a válaszuk véleményezését. Ígéretet kaptunk arra, hogy együttműködnek a műszaki paraméterek kitisztázásában.

Az épület átalakításra kiírt pályázat három potenciális kivitelezőnek lett elküldve. Ebből egy érkezett meg határdőre, egy kivitelező haladékot kért a hétre, egy viszont visszalépett. Időközben egy negyedik kivitelező is bejelentkezett (ovis szülő). A héten ő is újra megtekintette a helyszínt. A jövő hét elejére (02.10.) ígérte, hogy ő is beadja az ajánlatot. A kivitelezői ajánlatok mindegyike a nagyon részletes, árazatlan tervezői költségvetés alapján készül el. Terveink szerint következő héten kezdődhet el az érdemi összehasonlítás.

Az évek óta üzemen kívül lévő épületgépészeti rendszerek (fűtési rendszer, hideg- és melegvíz ellátás) állapotának felmérésére (nyomás próba) kértünk árajánlatot egy szakcégtől. Jövő hétre ígérték, hogy megküldik.

Az épület műszaki ellenőrzéséhez, a várható fűtési költségek megállapításához, a kivitelezői ajánlatok érdemi megbeszéléséhez szakértők felkutatása elkezdődött, kérjük, amennyiben tudtok segíteni személyesen, vagy ismeretségi körötökből, jelentkezzetek a tari.attila@elektromax.hu címen.

A fűtési költségekhez referenciák gyűjtése megkezdődött, jövő héten szeretnénk lezárni, ha tudtok segíteni, írjatok lenabalajti@gmail.com címre.

Az építési engedélyhez hiánypótlást kértek be, melynek összegyűjtése és megválaszolása folyamatban van.

A Magnet Bankkal újra felvettük a kapcsolatot arra vonatkozóan, hogy az óvoda épületére milyen összegben, milyen feltételekkel tudunk hitelt felvenni szükség esetén.

A zajterhelés mérésre siekrült árajánlatot beszerezni.

„C” munkacsoport (Beruházás)

Ez a munkacsoport egy zöldmezős építkezéssel foglalkozik, vagyis egy teljesen új épület álmait próbáljuk számokban bemutatni, kézen foghatóvá formálni.

Az elmúlt 1 hétben összegyűjtöttük, hogy mekkora épületre lenne szükségünk, ami megfelel a törvényi előírásoknak is. Ez alapján elmondható, hogy a 8 osztályos iskolaépületnek, a kiszolgáló helyiségekkel együtt több mint nettó 1500 négyzetméternek kellene lennie. Ezen adatok alapján elkészült egy magyar és angol nyelvű ajánlat bekérő, melyet közel 10 cégnek kiküldtünk. Két vállalattól már választ is kaptunk. Az egyik könnyűszerkezetes technológiával dolgozó cég személyesen jött el bemutatkozni, és egy közel 2 órás beszélgetésen sok kérdésünkre pozitív választ kaptunk. Az ajánlatok beérkezése után tudjuk összehasonlítani, kielemezni azokat. Ehhez szükséges lesz tovább pontosítani az elvárásokat és részleteiben megismerni a szabályozásokat.

A finanszírozás kérdéskörét kibővítettük az új kapcsolatok keresésével. Az elmúl 7 napban erre jutott a legkevesebb idő, de már így is beszámolhatunk egy új „barátról”, egy kaliforniai Waldorf iskoláról (volt egy nagyon jó hangvételű levélváltás velük). Természetesen anyagi támogatásról szó sem volt, sőt addig nem is lehet, amíg össze nem állítunk egy bemutatkozó anyagot, amiben írunk a közösségünkről és a távlati elképzeléseinkről, melyben vázoljuk egy öko iskola létrehozásának lehetőségét. Ezzel a bemutatkozó, színes anyaggal lehet majd elindulni és potenciális, új támogatókat keresni itthon és az EU-ban egyaránt.

A telek keresés tekintetében, mely szintén egy sarkalatos pontja ennek a projektnek, az adatgyűjtésnél tartunk. A fent említett épületméret megvalósításához nagyságrendileg 1-1,5 ha-os területre lenne szükségünk. Ez alapján megpróbáljuk feltérképezni a lehetséges telkeket a rendelkezésre álló nyilvános információkból, hogy utána konkrét kérdésekkel, elképzelésekkel tudjuk az Önkormányzatnál kopogtatni.

Figyelembe véve az eddigi információkat és a kilátásokat mindenképp derűsen látjuk a „C” projekt jövőjét.

2014.02.06., összeállította: Tari Attila

A korábbi egyesületi tájékoztatók az alábbi linken találhatók: Egyesületi levelek

Egyesületi levél 2014. január 28. – Épület tájékoztató

Kedves Szülő- és Pedagógustársaink!

Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek a január 24-i közgyűlésre!

Annak érdekében, hogy mindenki, akit foglalkoztat közösségünkben az iskola jövője, minél több információ birtokában tudja majd végleges döntését meghozni, hamarosan küldjük a közgyűlés összefoglalóját is. (A részletes jegyzőkönyv az egyesületi irodában lesz megtekinthető.)

A közgyűlés felhatalmazta az egyesület vezetését arra, hogy egy tájékoztató levelet küldjön a Software AG-nak a kialakult helyzetről. Minden jelenlévő teljes egyetértésben megszavazta azt, hogy egyelőre ne küldjük vissza a támogatás lehívását kérő szándéknyilatkozatot, hanem tájékoztassuk német partnereinket őszintén arról, ahol most tartunk a folyamatban. Ennek alapján jelezzük nekik a héten, hogy még nem tudtunk közösségi döntést hozni a Tessedik 2. megvásárlásáról, időre van még szükség ahhoz, hogy mind a Tessedik 2. kapcsán felmerült kérdéseket, aggályokat, mind pedig a többi felmerült lehetőséget alaposan körbe tudjuk járni, ezért 2014. március 31-ig haladékot kérünk a végleges válasszal.

A fórumon és a közgyűlésen elhangzottak alapján a január 27-i vezetőségi ülésen a következő lépéseket határoztuk meg:

 • 2014. január 29-én 18 órától egy indító megbeszélést tartunk a közgyűlésen körvonalazódott munkacsoportoknak. Mindenkit várunk, aki bármelyik munkacsoport munkájában (A- Tessedik 4, B- Tessedik 2, C- új építkezés) szívesen részt venne, vagy esetleg újabb munkacsoportot alakítana!
 • Aki nem tud szerdán eljönni, de szeretne bekapcsolódni a közös munkába, az epulet@waldorfgodollo.hu e-mail címen jelezze!
 • Hamarosan létrehozunk a honlapunkon egy „ÉPÜLET?” aloldalt, ahova igyekszünk folyamatosan feltenni minden, az épületkereséshez kapcsolódó információt.
 • Március 31-ig heti rendszerességgel hírlevélben fogjuk tájékoztatni a közösséget az épületkérdéssel kapcsolatos fejleményekről, a munkacsoportoktól beérkező információk alapján.
 • Február végén újabb tájékoztató fórumot tartunk, ahol minden munkacsoport beszámol az addig elért eredményeiről, valamint együtt tovább tudunk gondolkodni a még felmerülő kérdésekről, további feladatokról.
 • Március 31-én együtt végleges döntést hozunk, vagy az addig összegyűjtött információk alapján tovább halasztjuk a döntést, ha egyértelműen az látszik, hogy a legjobb döntés kialakításához még további időre van szükség. (Ez utóbbi azt jelentené, hogy egy újabb tanévre még biztosan itt maradunk, mivel ahhoz, hogy – ha a költözés mellett döntünk – szeptember 1-re tanévkezdésre alkalmas állapotba kerüljön a Tessedik 2, legkésőbb április elején meg kellene kezdenünk a munkálatokat.)

Köszönjük, hogy javaslataitokkal, véleményeitekkel és munkátokkal segítetek bennünket abban, hogyan tudjuk még átláthatóbbá és alaposabbá tenni a döntés-előkészítési folyamatot.

Reméljük, hogy az a nem könnyű, sokszor konfliktusokkal járó folyamat, amin most együtt végigmegyünk, hozzásegít bennünket a fejlődéshez és ahhoz, hogy elfogadó és összetartó közösséggé tudjunk válni az út folyamán. Bízunk benne, hogy bármit is döntünk, azt képesek leszünk majd együtt, közös értékek mentén és boldogan megvalósítani.

A továbbiakban is nagyon örülünk minden olyan javaslatnak, ami közelebb visz bennünket közös célunkhoz, a közösségünk számára legjobb döntéshez. Az épülettel kapcsolatban minden kérdést, véleményt, aggályt, ötletet az epulet@waldorfgodollo.hu e-mail címen, valamint a bejárati ajtó mellett kihelyezett dobozban várunk szeretettel!

Üdvözlettel,
az egyesület vezetősége

Egyesületi Hírlevél-részlet 2013. november 28.

Beszámoló az SAG Alapítvány látogatásáról

Dirk Randoll, az SAG antropozófiai körökben vezető német alapítvány képviselője, és Nana Göbel, a Freunde der Erziehungskunst képviselője alaposan kikérdezett bennünket a Gödöllő, Tessedik S. u. 2.megvásárlásáról és az átköltözés lehetőségeiről, de biztosítottak bennünket arról, hogy ezt fontos hosszú távú és támogatandó döntésnek tartják.

Az általuk képviselt támogatói csoport komoly mértékben segített a sátor felépítésénél és a hitelfelvételnél ők vállaltak kezességet. Nana Göbel a rugóüzemtől kezdődően ismeri iskolánk életét és nagyon elkötelezett megnyilvánulásai voltak abban, hogy segítsenek most is. A perspektíva, a jövő kép konkretizálásának fontosságát hangsúlyozták újra, meg újra. Az épület egyszerű átalakításával nem lehet az ideális tereket kialakítani, de meg lehet úgy tervezni, hogy hosszú távon ezek kialakíthatóak legyenek. Mint mondták, jó szellemiségű waldorf iskola bárhol indítható. A kulcs nem az épület jelenlegi állapota, hanem az, hogy a közösség együtt hisz-e abban, hogy ez a jövő fejlődése felé tett lépés alapköve lehet. Azt teljesen természetesnek tartották, hogy akár a tanárok, akár a szülők között ellenérzések lehetnek a költözéssel kapcsolatban, mondván a jelenlegi kész állapot kényelmes helyzetet teremt. (Most felhívták a figyelmünket, hogy egy közösség addig tud élni, amíg van „építkezés”, amíg van mit együtt csinálni, ha most elkezdjük és befejezzük az épületet majd valamikor, törvényszerűen jön a közösségi erők lecsendesedése.)

Biztattak bennünket arra, hogy kommunikáljunk, dolgozzunk azon, hogy mindenki jó szívvel tudjon benne részt venni, ezt tartják a legfontosabbnak. Elmondták azt is, hogy Magyarországon azért jelennek meg újra támogatásokkal, mert a magasabb állami normatíva lehetővé teszi, hogy a waldorf iskolák ne az összeomlás szélén táncoljanak. A pedagógusoknak fizetett magasabb bér szükséges feltétele az iskolák egészséges fennmaradásának. Támogatásuk eldöntésénél nagyon fontos, hogy életképes intézményeknek adják, csak a közösségi önerőre támaszkodva kívánnak segítséget nyújtani. Világossá tették ezzel azt is, hogy kisegítő támogatást tudnak adni, a projekt megfinanszírozását alapvetően magunknak kell megoldani.

A megváltozott állami finanszírozási feltételekkel új, 5 éves költségvetési tervet, az épületvásárlással kapcsolatos szerződéstervezetet, továbbá még néhány dokumentumot kértek pótlólag benyújtani.

Az újabb dokumentáció elkészítésén kívül kérték, hogy járjunk utána még egyszer, hogy kft. legyen-e az épület tulajdonosa, vagy lehet-e az egyesület. A támogatási rendszerük ugyanis alapvetően nem vállalkozó szervezetek támogatására irányul. Szükség esetén lehetséges, hogy az egyesület kapja a támogatást, aki azt a kft-be fekteti, de ennek célszerűségét még tisztázni kell.

A következő év első ülésére, február elejére terjesztik be a helyszíni tapasztalataikkal és az új dokumentumokkal együtt pályázatunkat elfogadásra. Biztosítottak bennünket, hogy erős támogatásukkal viszik be eldöntésre, sőt igyekeznek további támogatást elnyerni más szervezetektől is.

Részlet a Közgyűlési összefoglalóból – 2013. november 17.

EGYÉB (BEJELENTÉS, TÁJÉKOZTATÁS – Új épület (Tessedik 2.) (Fazekas József Szeverin)

A Software AG képviselői november második felében fognak hozzánk látogatni, hogy személyesen is tájékozódjanak a helyszínen.

A közelmúltban kiderült, hogy mind az épület vásárlás, mind a felújítás fordított ÁFA körbe tartozik, ezért nem kell ÁFA-t fizetni a tulajdonosnak. Azt is megtudtuk, hogy az adás-vételi szerződés majdani aláírásakor előlegként a vételár 10%-t kell kifizetnünk, a maradék 90%-ra pedig a cégcsoport másik tagjától hosszú távú kölcsönt kapnánk (amelynek fedezete maga az ingatlan). Vagyis ha jelzáloggal terhelten is, de már a szerződés aláírásakor a mi tulajdonunkba kerülne az épület.

Egyesületi Hírlevél-részlet 2013. augusztus 27.

Helyzetjelentés az épülettel kapcsolatban

2013. júliustól érvényes az a bérleti szerződés, melyben a jelenlegi épületünk után nagyságrendileg 1 mFt-al kevesebb bérleti díjat kell fizetnünk.

A Tessedik 2. szám alatt lévő épület tulajdonjogát a legutóbbi ajánlat szerint már szerződéskötéskor megkaphatjuk, viszont a 100 mFt után járó 27 mFt értékű ÁFA-t kérik részünkről első részletként befizetni. A 27 mFt értékre támogatást kértünk a német Software AG alapítványtól, a pályázatot augusztus elején beadtuk, miután előzetesen biztatást is kaptunk. Időközben iktatták pályázatunkat, várjuk az esetleges további teendőket illetve döntésüket.

Baráti üdvözlettel: az Egyesület Vezetősége

Egyesületi Hírlevél-részlet a Közgyűlésről 2013. május 30.

Épület kérdések, aktuális helyzet

A közgyűlés előtt minden érdeklődő személyesen megtekinthette a Tessedik u. 2. szám alatti épületet.

Dallmann Péter építész szülőtársunk elmondta, hogy az engedélyezési tervek rövidesen elkészülnek és beadásra kerülnek az építésügyi hatósághoz.

Fazekas József Szeverin, Egyesületünk elnöke mindkét épülettel kapcsolatban részletes tájékoztatást adott az elmúlt hetek új információiról. A jelenlegi iskolaépületünk Bérbeadója és a Vezetőség közötti egyeztetésen szóbeli ígéretet kaptunk arra, hogy a jövőben nem használt épületrészekre eső bérleti díjjal csökkenhetnek költségeink 2013. júliusától.

Több kérdés és vélemény megvitatása után a jelenlévők összességében egyetértettek azzal, hogy a megfelelő átalakítás után a Tessedik 2. szám alatti épület 2014. szeptemberétől reális alternatívája lehet a jelenlegi iskola épületnek.

A közgyűlés egyhangúlag támogatta a vezetést, hogy tovább dolgozzon az olcsóbb és biztosabb lakhatási feltételek kialakításán, s várhatóan ősszel kerül arra sor, hogy a költözés feltételei és az egyesület költségvetési számai annyira tervezhetőek lesznek, hogy végleges döntést lehessen hozni. A vezetőségnek részletes előterjesztést (költségvetés, ütemterv, finanszírozás, stb.) kell előzetesen készítenie és széles körben ismertetnie.

Összeállította: Tari Attila

Üdvözlettel:
az Egyesület új Vezetősége

Egyesületi Hírlevél-részlet 2013/1, 2013. május 6.

Helyzetjelentés az épületkeresésről (Egyesület).

„Miért kell döntenünk?”, „Miért maradjunk?”, „Miért menjünk?”, ezen kérdések indításával olvashattok a témában egy bővebb levélben, az 1. sz. mellékletben. Részlet a levélből:

„Az április 30-i közgyűlés eldöntötte, hogy megbízást adunk az építési tervek elkészítésére. Az építési tervvel egy időben készülnek a kivitelezői tervek is, illetve az épület tulajdonosával is továbbtárgyalunk. Az engedélyező hatóságokkal már leegyeztettük a feltételeket és megerősítő jelzéseket kaptunk. A közgyűlési határozat nem azt jelenti, hogy már eldöntöttük a költözést, erről egy következő közgyűlésen kívánunk még dönteni. A tervek készítésére vonatkozó megbízás lehetőséget ad arra, hogy akár az új helyen kezdhessünk szeptemberben.”

Konkrét kérések a levélből kiemelve:

„Amennyiben valaki a kivitelezésben tud megbízható, kedvező vállalkozói ajánlatot pluszban hozni, vagy szakipari munkák elvégzését vállalni, kérjük, napokon belül jelentkezzen.”

„Egyben ezúton kérünk benneteket, hogy gondolkozzatok, ha van kapcsolatotok, ötletetek, hogyan tudunk más, külső támogatókat is megkeresni, jelezzétek felénk. „

Továbbá:

„Május hónapban, mint korábban írtuk, tervezünk közgyűlést összehívni. Ekkor már el kell döntenünk, hogy kell-e, tudunk-e szeptemberben költözni:

 • írjunk-e alá szerződést a tulajdonossal, vállaljuk ezzel a foglaló kifizetését,
 • elkezdjük-e valóban az építkezést,
 • mennyi kölcsönt kell felvenni, milyen fedezeti konstrukcióval.”

(A mellékelt levél három oldalas, jó olvasást!)

1. hirlevel 1. sz. melléklet épületkeresés

Egyesületi levél 2013. március 24. – Épület lehetőségeink

Kedves Szülőtársam!

Örömmel tájékoztatlak az épülettel kapcsolatos új információkról.

A Tessedik 2. alatti ingatlan tulajdonosával sikerült eljutni a konkrét szerződési feltételek meghatározásáig.

A főbb keretek:

 • 10 évünk van kifizetni az épület 100m Ft+ÁFA vételárát, lízinghez hasonló módon,
 • amennyiben most kifizetjük, 90m Ft+ÁFA az ár,
 • 10% foglalóval tudunk indítani,
 • havi BUBOR + 3% költségünk lesz az aktuális tőketartozásra (ez most 8,23%),
 • ez kb. 19m Ft-ot jelent évente (tőke+kamat+ÁFA), jelenleg a bérleti díjunk rezsi nélkül kb. 29m Ft/év,
 • előtörlesztést bármikor költségmentesen kezdeményezhetünk,
 • az átalakítási munkák nem lesznek értéknövelőek, ugyanakkor nem kell visszaállítani az eredeti állapotot, ha mégis elhagynánk az épületet menet közben,
 • tulajdonunkba leghamarabb akkor kerülhet, ha a törlesztési konstrukcióban már legalább a tőke 50%-a felett járunk,
 • szerződést akkor kezdenek el írni, ill. konkrét törlesztési számokat mondani, ha megmondjuk mikor fizetjük a foglalót,
 • a szerződésírás, birtokba adás kb. 3 hónap, ezt még a lehetőségekhez képest rövidítjük.

Látszik, hogy erre a lehetőségre gyorsan kell reagálnunk, ha saját tulajdont, kisebb költséget akarunk a jövőben és a következő tanévet ott akarjuk kezdeni.

Ehhez egyrészt gyors döntés szükséges, másrészt, ha ezt a megoldást választjuk, a foglaló és az átalakítás anyagi fedezetét kell közösen biztosítanunk.

A részletek, a folyamat és az ötletek, javaslatok megbeszélésére invitállak közgyűlésünkre, illetve várom jelentkezésedet e-mail-ben vagy telefonon.

A jelenlegi épülettel kapcsolatban is elindult egy kezdeményezés a Vidékfejlesztési Minisztérium felé, amelynek célja, hogy díjmentesen tudjuk tovább használni az iskola által eddig igénybe vett területeket vagy azok kerüljenek tulajdonunkba, az 1997. óta kifizetett bérleti díj összegének beszámításával.

Remélhetőleg erre a megkeresésre is hamarosan válasz érkezik és tájékoztatni tudlak a fejleményekről.

Üdvözlettel:
Fazekas József Szeverin
06202130013

Egyesületi levél 2013. január 31. – Iskolai Hírek

Sziasztok,

új híreink vannak, pontosabban új elképzeléseink. Persze az is hír, hogy új elképzeléseink vannak. Szeretnénk, ha az alábbiakat úgy olvasnátok, hogy ezek az elképzeléseinkről szóló hírek.

Az elképzelések formálódásának gyökere az, hogy gimnázium nélkül könnyebb ugyan a tanítást finanszírozni, de az iskola épületének fenntartását, az egyesület költségeit kevesebb szülőnek kell jövőre vállalni. Alapvetően két út lehetséges: vagy a jelenlegi épület felszabaduló termeit próbáljuk meg gazdaságosan kihasználni vagy kisebb épületet keresünk magunknak.

Azon a ponton már túl vagyunk, hogy megpróbáltuk a jelenlegi bérleti díj csökkentését, tárgyaltunk ez ügyben a helyi vezetőkkel, de nem sikerült. Nincs ez a lehetőség sem végleg kizárva, de ehhez alapvetően változni kell tárgyalási pozíciónknak.

Ha maradunk az épületben, akkor ez azt jelenti, hogy olyan bérlőtársat kell találnunk, akivel együtt az iskola működési rendjét, szellemiségét el tudjuk képzelni és a ráeső bérleti díj részét tudja vállalni. Az is megoldás lehet, hogy mi találunk ki olyan foglalkozásokat, melyek díjából vagy az ezáltal az iskolába járó gyermekek normatívájából és szülői támogatásából elegendő többletbevételt tudunk teremteni. Havi szinten csaknem 1 mFt-ot kellene így kiváltani.

A második út felmérése az, ami ilyen helyzetben szinte kötelező. Nézzük meg, van-e olyan épület, tudunk-e olyan épületben lakni, ahol az épületfenntartás költségei jelentősen csökkenthetők. Nézzük meg azért is, mert abban mindnyájan egyetértünk, hogy havi 3 millió Ft rezsivel együtt a jelenlegi ingatlanárakhoz viszonyítva nem mondható olcsónak.

Végiggondoltuk a tanárokkal együtt, mi az, ami itt tart bennünket ebben az épületben. Természetesen a sok emlék, a sok munka, hisz rengeteg ember rengeteg fáradozásáról tanúskodnak a falak, az ajtók, minden, ahol körbenézünk, de nem tud mégsem a miénk lenni. Mennyi energiát, erőt fordítsunk erre az épületre, melynek bérlési alapadottságait nem tudjuk megváltoztatni? Rezsit nem is tudjuk mennyi lehet, bérleti díjcsökkentésről nem tudunk tárgyalni, mert az állam többszintes intézménystruktúrájában nem találunk felelős, lehetőleg bennünket támogató személyt.

Nos ezért szinte kötelező, hogy lelkiismeretesen végignézzük, hogy hol tudjuk még magunkat Gödöllőn elképzelni, hol lehet egy általános iskolának, jó esetben együtt az óvodával épületet találni, magunknak új iskolát, új életteret elképzelni.

Építkezni nagy vállalkozás lenne, s miután az ingatlanárak alacsony szinten vannak, ilyen helyzetben célszerűbb kész épületben gondolkozni.

Találtunk kapcsolatokat, s Tőlük kaptunk ígéreteket ingatlancímekről, információkról. Egy konkrét épületről sikerült eddig komoly információkat összegyűjtenünk. Mellettünk helyezkedik el, a Tessedik 2-ben, tehát megközelíthetőség szempontjából teljesen jó helyen. Az épület alapállapota jó, fűtés, világítás rendben. Belső falakat kell az iskola kialakításához jórészt elbontani, de új falakat kell máshol felhúzni, nagyobb terek kialakítására van szükség. Az általános iskola elfér benne, de az óvoda sajnos csak komoly kompromisszumok árán tudna ott elindulni. Hosszabb távon azonban – megfelelő források esetén- lehetőség nyílna a fejlesztésre. Ezt alaposan át kell gondolni, megnézni a törvényes előírásoknak való megfelelés minimumait, átmeneteit.

A tulajdonos egy magánvállalat, aki alapvetően gyorsan szeretné eladni az épületet, de nyitottá váltak bérlésről is tárgyalni velünk. Amennyiben lehetséges, természetesen szeretnénk a tulajdonlás lehetőségét is elérni.

Elképzeléseink tehát nyiladoznak, hisz egyik információ szüli a másikat. Egyelőre nem tudunk döntést hozni egyik vagy másik irányról, dolgozunk tovább. Szeretnénk, ha senkinek nem kellene majd egyik döntést sem a feje felett meghozott döntésnek megélnie. Kérünk mindenkit, akinek a fentiekhez véleménye van, melyet szeretne megosztani a többiekkel, még ha helyeslő is, írja meg az egyesulet@waldorfgodollo.hu címre, a kritikai megjegyzéseit még inkább mihamarabb, hogy ne legyen késő. Persze bármilyen formában, bárki vezetőségből várja ezeket a véleményeket. De nem árulunk el titkot, hogy a véleményeken túl nagyon várjuk a segítségeteket, hisz együtt nagyon sokféle kapcsolattal, képességekkel, tudással rendelkezünk. Mint látjátok, elképzeléseink nyiladoznak, de azt is látjuk, benn a folyamatok mélyében, hogy csak egy közös munkában tud teljesen kinyílni. Ez egy frázis is lehetne, de mégis nagyon komolyan így van. S még egy nem-frázis: nemcsak az elképzeléseink tudnak kinyílni, de mi is!

Szép napokat kívánunk Magunknak!

 

Mincsik István s.k.                                                                        Fazekas József Szeverin s.k.
Vezető Tanári Kar nevében                                                            Egyesület vezetősége nevében