Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Nyári kurzusok az iskolánkban
Összefoglaló visszatekintés

2013. szeptember 4.

 

Az idei nyár bővelkedett feltöltődést kínáló eseményekben, és ismét csak megállapíthattuk, hogy nem igaz a tétel, mely szerint ilyenkor „a szellem is szabadságra megy”.

Már a tanév befejezése előtt „SZÍNRŐL SZÍNRE” festőkörünk vendégeként ismét nálunk volt Anastassia Boronina antropozófus festőnő és euritmista. Öt napon át dolgozott velünk, melyből egy délutánt a tanári konferenciában is eltöltött; ahol mindannyiunk örömére szociális festést végeztünk, még együtt a távozó gimnáziumi kollégákkal.

2013-09-04_IMG_7719k 2013-09-04_IMG_7717k 2013-09-04_IMG_7728k

Anastassiával riport is készült, melyet az új METAMORFÓZISban olvashatunk majd.

WESE-LOGO-bordó

Ezt követően, közvetlenül az évvégi záró konferenciák után zajlott iskolánkban a Nyári Akadémia hete. Meghívott előadónk Roberto Trostli volt, aki természettudományokkal foglalkozó Waldorf-tanárként a szellem és az anyag kapcsolatával foglalkozik. „Amint a Mennyben, úgy a Földön is” című előadássorozatában Rudolf Steiner szellemi impulzusát követve így határozta meg a tanári kollégium és a Waldorf-iskola feladatát:

„A Waldorf-iskola nem csupán egy független iskola, amely a fejlődésnek megfelelő pedagógiát nyújt. Olyan szerveződés, amely arra törekszik, hogy korunk szellemi impulzusai megnyilvánuljanak a Földön, s ezáltal átalakítsa a társadalmat. A tanári kollégium az emberek azon csoportja, amely elsősorban felelős azért, hogy ezt a küldetést felismerje és megvalósítsa. Ezt a tanári kollégium egyidejűleg két világban: az anyagi és a szellemi világban tevékenykedve éri el.”

WESE-LOGO-bordó

Alig két héttel a mélységesen inspiráló Nyári Akadémia után érkezett köreinkbe Werner Kuhfuss, aki még a szünetben is sok érdeklődőt vonzott, mindig megújulni képes eleven szemléletével.

Erről a gazdag három napról részletes összefoglaló olvasható Stráma Évától, akinek gondos közbenjárása segített abban, hogy létrejöhessen ez a kapcsolat.

WESE-LOGO-bordó

Végezetül pedig  a vakáció „záró akkordjaként”, augusztus 19 és 25 között Christoph Hirsbrunner tért vissza hozzánk, aki két évvel ezelőtt szintén az IAO-n már bemutatkozott Reiner Schnurre segítőjeként. Reiner Schnurre Wolfgang Wegener (1918-1984) utolsó tanítványai közé tartozott, akinek munkásságát az állatégövi jegyek dinamikus formarajzának kifejlesztése és alkalmazhatósága jellemezte.

Hirsbrunner úr most elhozta nekünk a „létesülő (létrejövő) mozgásban” kifejeződő csillagjegy ábrázolásokat, rávilágítva arra is, hogy minden egyes rajz a tizenkettőből kifejezi önmaga lényegének őssajátosságát is. Egyaránt alkalmas úgy az egyéni, mint a csoportmunkában való alkalmazásra. Ennek négy jelentősebb területe (bővebb leírás a METAMORFÓZIS 2011/III és 2012/III számaiban, Forgács Erzsébet nevelésművészeti cikkeiben):

  1. biográfiai munka
  2. terápiás hatás
  3. meditatív tevékenység
  4. szociális művészet területei

A 15-16 fős résztvevő csoport délelőtt 3 órát rajzolt, délután pedig 2 órában biográfiai munka művészi módon való megközelítésében mélyülhetett el. Közvetve azonban mind a négy felsorolt területet érintettük.

Az alkalmazás során legelőször saját tapasztalatokra teszünk szert: önmegismerésre és öniskolázásra. De már az alapoktól benne van a továbbfejlődés lehetősége a biográfiai munka irányába.

A biográfía, az életút és a sors kérdéseinek ilyen formában való megközelítése a képekből kibontakozó szimbólumok világán át vezetett a megértés felé. Ezzel a módszerrel tudatos gyakorlással eljuthatunk saját sorsfeladataink és karmikus kapcsolataink felismeréséhez.

Úgy vélem, hogy nagy segítséget nyújthat a gyermek megfigyeléséhez is, ha ezzel a tudással tekintünk gyermekeinkre, főként, hogy a 12 érzékkel való szoros kapcsolata az emberi nem inkarnációját, és ezen keresztül az ember- lény földi életútjának fejlődési fázisait is megjeleníti.

A dinamikus formarajznál a mozgás dinamikája nem engedi, hogy a rajz absztrakt képébe merevedjünk, mert halványan ott vannak azok a vonalak is, amelyek egyébként láthatatlanok, de a létesülő formához vezető út nélkülözhetetlen lenyomatai.

A firenzei dóm építője (Filippo Brunelleschi) így folgalja össze:

„A vonalak és a formák az isteni gesztusok látható jelei. Tanuld meg megérteni őket és akkor megérted, hogy Isten hogyan teremtette a világot.”

Ezen a nyáron sok-sok ajándékot kaptunk ehhez, sáfárkodjunk vele hálás szeretettel!

Forgács Erzsébet