Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Műhelymunka

Honnan jövünk, kik vagyunk, hová tartunk? – Az egyes ember és az emberiség lelki, szellemi fejlődése a Fény-Szín-Sötétség hármasságának tükrében

Színek segítségével történő tapasztaló átélés orvosi előadással egybekötve Ujváry Éva és dr. Kiss Éva Zsuzsanna vezetésével

A műhelymunka során az egyes szín lényéhez, minőségéhez bensőségesen kapcsolódva, közvetlen tapasztaláshoz jutunk az egyes kultúr korszakok tudatszintjének megéléséhez. Az egyes ember fejlődése megismétli az emberiség fejlődésének korszakait, így egyúttal közvetlen tapasztaláshoz jutunk a gyermekfejlődés szakaszainak, az inkarnálódó gyermeki lélek megértéséhez is. Ezáltal a felnőtt értőbb módon igazodik a gyermek életkorának megfelelő testi-lelki-szellemi igényeihez. A 12-színminőség megélése a felnőtt saját belső munkája: önismeret, változás lehetősége is.

A  részvételhez  festeni  tudás nem szükséges.

Időpontok:   2021. január 17. február 6. március 6.  április 10.  május 15. június 5.
Helyszín: Budapest, Szabad Gondolatok Háza, Bláthy Ottó utca 41.
Információ, jelentkezés: Tel: 36 20 5757049, e-mail: eva.ujvary29@gmail.com