Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Elsős hívogató programsorozat
a Gödöllői Waldorf Iskolában

GW-Elsős-Hívogató-2015_web

.
Ajánljuk szeretettel a 2015/16 tanév első osztályába készülőknek, valamint jelenlegi szülői körünknek is beszélgetéssel egybekötött előadásainkat, melyek betekintést nyújtanak a Waldorf-pedagógiába, mindennapi gyakorlatunkba.

Az iskolaérettségől

Január 28., szerda, 18:00 óra
Tóth Piroska, osztálytanító (3. osztály), kézimunka és szabad vallás tanár

Hogyan tanulunk, hogyan tanítunk,
mit tanítunk a Waldorf iskolában?

Február 9., hétfő, 18:00 óra
Richter Bea, a leendő első osztály tanítója

Az iskola struktúrája
– a Gödöllői Waldorf Iskola

Február 23., hétfő, 18:00 óra
Beszélgetés az iskola tanáraival és a fenntartó egyesület képviselőivel

NYÍLT NAP
a 2.-8. osztályokban

Március 4., 8:00–15:00 óráig
Regisztráció iskolatitkárunknál telefonon: +36 20 339 8587
vagy e-mailben: iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu
A nap folyamán lehetőség nyílik beszélgetésre a tanítókkal

A művészeti nevelés fontossága

Március 9., hétfő, 18:00 óra
Horváth Györgyi euritmia tanár, gyógyeuritmista
Kőhalmi Ákos, osztálytanító (4. osztály), rajz-festés tanár

Mesék – belső kép, képi gondolkodás

Március 25., szerda, 18:00 óra
Tolnai Antal, a Hámori Waldorf Iskola és a Waldorf tanárképzés tanára

Természettudományok tanítása; megtapasztalása, megélése

Április 20., hétfő, 18:00 óra
Mincsik István, kertművelés tanár, iskolánk igazgatója

További információ:

Az előadások helyszíne a Gödöllői Waldorf Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti iskola
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4/D.

Richter Bea, leendő osztálytanító
Tel.: +36 20 339 8538
E-mail: richterbeat@gmail.com

Erdeiné Bálint Krisztina, iskolatitkár
Tel.: +36 20 339 8587 vagy
E-mail: iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu

www.waldorf-godollo.hu

Pedagógiánkról részletesen honlapunkon itt lehet tájékozódni, valamint Dióhéj újságunk számos cikke is lehetőséget nyújt pedagógiai gyakorlatunk alaposabb megismerésére.