Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Waldorf tanárok
NYÁRI AKADÉMIÁJA

2015. június 1.

MEGHÍVÓ

a Waldorf-tanárok 

Nyári Akadémiájára

Helyszín: Gödöllői Waldorf Iskola

Időpont: 2015. június 27 – július 2.

Jelentkezési határidő: 2015. május 8.

.

Kedves Tanárok!

A szervező Waldorf Ház, valamint a helyszínt adó Gödöllői Waldorf Iskola nevében szeretettel meghívunk Benneteket 46 órás akkreditált pedagógus továbbképzésünkre, a Waldorf-tanárok Nyári Akadémiájára, melyre szeretettel várunk minden osztálytanítót, illetve alsó, közép és felső (gimnáziumi) tagozatos szaktanárt.

Az idei továbbképzés átfogó témája

Előre a múltba?

Évek óta ismételt alapkérdésünk: miként lehet korszerű a Waldorf-pedagógia?

Vizsgáltuk két éve Roberto Trostlival, hogy mi segít egyensúlyt teremteni égi és földi erők, a szellemi és a fizikai erők között. Tavaly figyelmünket e két erőt kiegyensúlyozó, középen álló emberre irányítottuk. Markus Osterrieder, Sam Betts, Tobias Richter és Frisch Mihály segítségével rápillantottunk, hogy milyen nagy világimpulzusok présében él az ember, és erre válaszolva a tanterv milyen lehetőségeket kínál számunkra. Az egyensúlykeresést most is a múlt-jelen-jövő időáramába helyezkedve –  a múltból a jövőbe haladó és a jövőből felénk érkező időáram között, a jelenben álló ember megközelítéséből  – kereshetjük.

Gyerekektől származó kép: a jövő és a múlt „nagy homokórájában“ a szűkületben egy pillanatra tűnik fel a jelen! Ahogy közeledünk az első Waldorf-iskola alapításának századik évfordulójához, az előkészítők munkájában újból és újból felbukkanó gondolatunk volt: kérdezzünk rá, hogy Rudolf Steiner alapító impulzusa ma miként érvényes! Mit jelent(?) az az erőtér, amiben ma mozognunk kell, és mozdítanunk kell a gyerekeket?! Hogyan lesz a múltból jövő? A múltból lesz-e a jövő?

A tanárképzések találkozójának egyik gondolatesszenciájával élve: múlt-jelen-jövő viszonylatában legfontosabb szellemi feladatunk a rugalmasság és hűség egyidejű fenntartása. Az átalakulási készségeinket életben tartani úgy, hogy a pedagógiai tudatunk-tudásunk állandóságának birtokában cselekszünk. A világ és a gyerekek jövő-impulzusából kell felismernünk és megértenünk, hogy mi is a feladatunk a jelenben. Talán leghelyesebb így tekintenünk helyzetünkre is a pedagógiai kihívásokban: a mindenkori „alapító impulzus“ nem a múltban van, sokkal inkább a jövő felé húzó erőről van szó.

A gyerekek ma talán még inkább alkotó erővel teltek – az emlékezetbe „vésni“ viszont úgy tűnik, egyre nehezebb. Utat keresni a jövő felé könnyebbnek tűnik; megmaradni –  akár a megtalált helyes úton is – egyre nehezebb. Jogos igény, a helyes felismerésekkel járó utat megmutatni, a tévutakat azonban meg kell tanulnunk elkerülni. Bármilyen hívogatók is azok.

Az alapító impulzusokról Ekler Ágnes és más meghívott vendégek bevezető előadása nyitja a sort, majd Sam Bettsszel folytatjuk a világ jelenségeinek észlelés-érzékelés területein elkezdett munkát. Astrid Bjønness, norvég Waldorf-tanárral a fiatalok és a világ kapcsolatának az utóbbi évtizedekben tapasztalható változásaival, annak pedagógiai-módszertani következményeivel és követelményeivel, valamint az iskolák együttműködésének lehetőségeivel (!) is foglalkozunk. Ezáltal folytatódik a Waldorf- tanárok Nyári Akadémiáján már hosszabb ideje megkezdett munka.

(az előkészítő csoport nevében a szakmai leírást összeállította: 

Tallós Péter, G. Ekler Ágnes és Mezei Mihályné)

Meghívott külföldi előadónk

Idei meghívott előadónk, Astrid Bjønness, norvég származású Waldorf-tanár, osztálykísérő. Norvég és orosz nyelv, valamint történelem szakos tanárként 33 éve tanít felső tagozaton. A filológia, valamint az orosz irodalom területén folytatott tanulmányai mellett írói és fordítói tevékenysége is említésre méltó; elsősorban klasszikusokat fordított, pl. Tolsztojt. Hosszú éveken át vezetője a norvég Steiner iskolák szövetségének, valamint norvég képviselő az európai szövetségben (ECSWE). A WOW-day és a WISS (Waldorf nemzetközi nyári iskola) kezdeményezője. Sokat járt Oroszországban és a balti államokban. Éveken át volt mentora a lett Adazi-i, valamint a szlovén ljubljanai Waldorf-iskolának.

Nyári Akadémiánk témájához „Fiatalok ég és föld között” című előadás-sorozatával, valamint csoportmunkák vezetésével fog kapcsolódni.

A képzés felépítése

A képzés, a tavalyihoz hasonlóan, három fő tematikai egységből áll:

  1. A Waldorf-pedagógia embertani és antropozófiai alapjai – 12 óra, előadás formájában
  2. A Waldorf-pedagógia módszertana a Waldorf-iskola alsó (1–4. osztály), közép (5–8. osz-tály) és felső, középiskolai (9–13. osztály) tagozatán – 20 óra, moderált csoportmunka formájában
  3. A művészetek, mint az akarati és érzelmi nevelés eszközei a pedagógiában, valamint az önképzés és önnevelés eszközei a tanár belső munkájában – 14 óra, vezetett gyakorlati-művészeti foglalkozások formájában

A módszertani órák keretében szerda délután 2 x 90 percben összevont foglalkozások (úgynevezett „ívek”) lesznek – minden résztvevő egy csoportot választ majd a helyszínen -, melyek során a továbbképzés előadóinak vezetésével pedagógiai, illetve a pedagógiával szoros összefüggésben lévő ívek megmutatására, közös vizsgálatára kerül sor. Az órák munkaformája: kiselőadásszerű bemutató, majd témafeldolgozó beszélgetés.

A továbbképzésen tanító tanárok és előadók

Tervezett előadóink:

Astrid Bjönness

G. Ekler Ágnes (Szombathelyi Perinparti Szó-fogadó Waldorf Iskola)

Sam Betts (Waldorf Tanárképzés, Solymár)

Korcsog Balázs

Az évfolyamonkénti szakcsoportmunkát vezető évfolyamfelelősök:

Rudas Carmen (Váci Waldorf Iskola) 1. évfolyam

Kormos Judit (Pilisszentlászói Waldorf Iskola) 2. évfolyam

Szecsődi János (Óbudai Waldorf Iskola) 3. évfolyam

Champier Péterné, Ági (Solymári Waldorf Iskola) 4. évfolyam

Szecsődi Krisztián (Szombathelyi Perinparti Szó-fogadó Waldorf Iskola) 5. évfolyam

Mezei Mihályné, Kati (Töki Waldorf Iskola) 6. évfolyam

Szombauer István (Óbudai Waldorf Iskola) 7. évfolyam

Balog Mária (Solymári Waldorf Iskola) 8. évfolyam

G. Ekler Ágnes (Szombathelyi Perinparti Szó-fogadó Waldorf Iskola) és felsős szakcsoport

Tallós Péter (Pilisszentlászlói Waldorf Iskola)

Az évfolyamonkénti munkacsoportokban tanító további tanár(ok):

Németh Ágnes (Solymári Waldorf Iskola)

A művészeti csoportokat vezető tanárok:
Arató András
(Váci Waldorf Iskola) ének-zene
Czakó Anikó (Szombathelyi Perinparti Szó-fogadó Waldorf Iskola) euritmia
G. Ekler Ágnes (Szombathelyi Perinparti Szó-fogadó Waldorf Iskola) dráma
Kóró Ágnes
(Fóti Waldorf Iskola) táblarajz 1-4. osztály
Révész Ildikó (Váci Waldorf Iskola) beszédképzés
Martha Tabbal (Solymári Waldorf Iskola) agyagozás
Schnell Judit (Pesthidegkúti Waldorf Iskola) táblarajz 5-8. osztály

Tallós Péter (Pilisszentlászlói Waldorf Iskola) Bothmer-gimnasztika

Varga Edit (Fóti Waldorf Iskola) kézimunka

A jelentkezés feltételei

A képzésre a következő végzettséggel lehet jelentkezni: egyetemi és/vagy főiskola tanító, tanár végzettséggel, vagy „A magyar Waldorf-iskolák kerettanterve” szerint a Waldorf-iskolák általános iskolai vagy gimnáziumi tagozatán pedagógus munkakör betöltésére jogosító egyéb végzettséggel.

Fenti végzettséggel nem rendelkező, de Waldorf-iskolában tanító pedagógus az iskola által kitöltött nyilatkozat alapján jelentkezhet. A nyilatkozathoz formanyomtatványt a nyariakademia2015@gmail.com e-mail címen, Kótai Zitától lehet kérni.

A jelentkezés módja

A képzésre jelentkezni kitöltött, aláírt Jelentkezési lappal, valamint diplomamásolat elküldésével lehet, a jelentkezési határidő betartásával. Minden tudnivaló szerepel a Jelentkezési lapon. A Jelentkezési lap letölthető a www.waldorf.hu Letöltések/Nyári Akadémia kategória alól.

Szervezési kérdésekben kapcsolattartó: Kótai Zita, nyariakademia2015@gmail.com, tel.: 20/ 321 8036

A továbbképzés díja

Waldorf Házzal szerződött intézmények munkatársainak: 35.000 Ft

Waldorf Házzal nem szerződött intézmények munkatársainak: 70.000 Ft

Szállás és étkezés

A szállás és étkezés lehetőségeiről a jelentkezés lezárulta után küldünk kitöltendő nyomtatványt.

A tanúsítvány kiadásának feltételei

A tanúsítvány kiadásának feltétele a 46 tanóra 90%-án való részvétel, valamint a tematikai egységek végére előírt feladatok és a záróértékelés teljesítése. Önhibán kívüli, a képzési egység 10%-át meghaladó igazolt mulasztás esetén a Waldorf Ház más időpontban megtartásra kerülő, azonos típusú képzésén vehet részt a hallgató.

Ajánlott irodalom a képzésre való felkészüléshez

Rudolf Steiner: A szellemi erők működése az idős és fiatal nemzedékben (GA 217)
Pedagógiai tanfolyam fiataloknak

Stuttgart, 1922. október 3-5., 1. és 2. előadás
Rudolf Steiner: A nevelés mint társadalmi kérdés ( GA 296)
A Waldorf-pedagógia spirituális kultúrtörténeti és társadalmi háttere

Dornach, 1919. augusztus 9-17., 1. és 2. előadás
Rudolf Steiner: Milyen szempontok szerint jött létre a Waldorf-iskola? ( GA 297)

Stuttgart, 1919. augusztus 24.

Rudolf Steiner: A társadalmi rejtély belső szempontja (Luciferi múlt és Ahrimáni jövő) (GA 193)

Zürich, 1919. február 4. és Bern, 1919.február 8., 1. és 2. előadás

Szeretettel várjuk jelentkezéseteket!

Budapest, 2015. április 13. a Nyári Akadémia szakmai előkészítői és szervezői

Letölthető anyagok:

meghívó (pdf): Meghívó – Nyári Akadémia 2015

jelentkezési lap (pdf): Jelentkezési lap – Nyári Akadémia 2015