Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Waldorf óvodai nevelési program

A Waldorf-óvodapedagógia a gyermek teljes emberi méltóságát, a felnőttel egyenrangú szellemi individualitásának szabadságát tiszteli. Az óvoda egésze mint értelmes, áttekinthető világ veszi körül a gyereket úgy, hogy a kisgyerekkor sajátos képességei (teljes figyelem az érzékelésben, utánzásos tanulás, fantáziadús játék stb.) érvényesülhessenek. Az óvónő figyelmes, szeretetteljes együttélést vállal a gyerekekkel, biztosítja számukra az egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. Jó minőségű testi, lelki és szellemi táplálékokkal erősíti a gyermek belső aktivitását, individuális fejlődését differenciált módon segíti, és felvállalja a minden fejlődéssel együtt járó kríziseket is. Tudván, hogy egy jó, védett gyermekkor az egész életre felkészít.

A nevelés célja: a gyermek fejlődő belső világát védeni, ápolni és erősíteni, hogy testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív legyen, képessé váljon arra, hogy környezetét emberségesebbé tegye.
A WOP program a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógiai emberképen alapszik.

Alapelve az óvodáskorra jellemző utánzásos tanulás, ami az óvónők mintaképül szolgáló tevékenysége által fejlődik ki a gyermekek szabad játékában. Az óvónő segíti, hogy a gyermekben működő természetes erők szabadon fejlődjenek a különböző tevékenységekben. A természetes anyagokból készített egyszerű játékeszközök komplex élményeket nyújtanak a gyermek érzékelésének, fantáziájának, játékának. Művészeti tevékenységekkel gazdagítja a gyermek alkotókészségét. Az ünnepek, mesék, versek, dalok adják az óvodai élet tartalmát, s gazdagítják a gyermek szókincsét. Az óvoda életét meghatározza a hagyományos családi háztartás tevékenységköre. Az óvodai csoportokban a gyerekek élő közösséget képeznek, amiben minden személyiség kibontakoztatására szükség van, ezek a folyamatok ébresztik fel a gyermek szociális érzékelő képességét.

A Waldorf óvodai csoport vegyes életkorú. A témakörök, tevékenységek, művészeti foglalkozások, munkák, ételek, mesék, verses-dalos ritmikus játékok vissza-visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban, ezzel nyújtva jelentős érzelmi biztonságot a gyermeknek. Havonta általában egy témakörrel találkoznak a gyerekek, egy időszak mindig ünneppel zárul. Az ünnepet hosszabb készülődés előzi meg, ami egyben a napi tevékenységek tartalmát is megadja.

A Waldorf óvodai programot ajánljuk mindenkinek aki azonosulni tud és akar a Waldorf-pedagógia alapelveivel és célkitűzéseivel. A szülők és az óvoda pedagógusai kölcsönös együttműködést ajánlanak fel — a gyermek fejlődésének érdekében — egymásnak, és fogadnak el egymástól. Közös utat vállalnak fel, s azt is, hogy ebben a folyamatban ők maguk is fejlődnek.

A Waldorf-óvoda a gyermek érettségi szintjét veszi figyelembe az óvodai felvételkor és az iskolakezdés időpontjának meghatározásakor; az óvodaérettség általában a gyermekek negyedik, az iskolaérettség a hetedik életévükben következik be.

A Waldorf-pedagógia fontosnak tartja, hogy a családok közösen viseljék az óvoda anyagi terheit, szociális lehetőségeik arányának megfelelően. Alapelv az, hogy a gyermek felvételéről döntő óvónő kizárólag a pedagógiai szempontokat veszi figyelembe a felvételnél, anyagi okok miatt senki sem kerülhet hátrányba.

A szerzők által megállapított programalkalmazói kritériumok a következők:

  1. A Waldorf-óvodában a csoportvezető óvónőnek rendelkeznie kell felsőfokú óvodapedagógusi diplomával, valamint a Waldorf Óvodák Nemzetközi Szövetsége által elismert elméleti és gyakorlati képesítéssel. (Magyarországon ezt a solymári Waldorf Óvodapedagógiai Szeminárium adja meg.) A csoport másik óvónője – amennyiben nem rendelkezik a fent említett képesítéssel – folyamatosan szerezze meg.
  2. A szülők igényeljék gyermekük számára a Waldorf-pedagógiát. Akarjanak és tudjanak együttműködni a csoportvezető óvónővel.
  3. Az induló Waldorf-óvodai csoport kapcsolódjon be a regionális, országos, és nemzetközi szinteken folyó közös pedagógiai munkába, ami szakmailag segíti és támogatja.

A programkidolgozók a Solymári Waldorf Óvoda óvónői:
Annette Stroteich, dr. Takácsné Ivaskó Ilona, Strazicky Ágnes.
Cím: Solymári Waldorf Óvoda 2083 Solymár, Panoráma utca 5–7. Tel.: (26) 360-306.
Közreműködők: Jakab Tibor belgyógyász, Mesterházi Zsuzsa főiskolai docens, dr. Vekerdy Tamás pszichológus, a Magyar Waldorf-óvónők Munkacsoportja és a solymári Waldorf-óvoda szülői.

A programról információk, gyakorlati tapasztalatok beszerezhetőek a következő helyeken:

Waldorf-óvodapedagógiai Szeminárium Solymár, levélcím: 2083 Solymár, Panoráma utca 5–7.

A hazai Waldorf-óvodákban: Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Dunakeszi, Fót, Gödöllő, Gyöngyöstarján, Győr, Hódmezővásárhely, Miskolc, Nagykovácsi, Piliscsaba, Sárospatak, Tatabánya, Vác, Veszprém.

Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten (A Waldorf-óvodák Nemzetközi Szövetsége):
Németország, 70166, Stuttgart Heubergstrasse 11.