Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Waldorf képzés
osztálytanítói és óvodapedagógiai

2015. május 30.

A Waldorf Pedagógiai Intézet felvételt hirdet a 2015. szeptemberben induló

nappali négy éves Waldorf-osztálytanítói

és nappali hároméves Waldorf-óvodapedagógiai 

alapképzéseire.

A  jelentkezés határideje: 2015. május 30.

.

A „Török Sándor” Waldorf-pedagógiai Alapítvány 1991-ben alapította meg a Waldorf Pedagógiai Intézetet, megteremtve ezzel Magyarországon a nappali négyéves Waldorf-osztálytanító képzés feltételeit.
 
20 éven keresztül ez volt Közép-Kelet Európa egyetlen alternatív pedagógiai alapképzése, amely aktív részt vállalt a stabil magyarországi Waldorf-iskolai mozgalom megteremtésében. 

forrás: waldorf.hu