Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Waldorf érettségi

Úton a világhoz, úton önmagunkhoz

Mit is takar az „éves munkaelnevezés, amelyről talán sokan most hallanak először, s miért olyan nagy jelentőségű a Waldorf-diákok számára ?

A 12. osztály elején – tehát a Waldorf iskolai tanulmányok utolsó évében – minden diák választ egy hozzá közel álló – általában több tantárgyat átfogó – témát, amellyel azután egész éven át elmélyülten foglalkozik, feldolgozza, átéli azt.

Minderről ír egy körülbelül 30 oldalas összefoglalót és létrehoz valamilyen művészeti ill. gyakorlati alkotást — ez az ún. „kreatív munka” —, majd végül az általa bejárt utat bemutatja egy 30-40 perces előadáson az egész iskolai közösség — tanárok, diáktársak, szülők — és az érdeklődők előtt.

E munkában minden diákot saját maga által választott konzulense kíséri, segíti, majd az év végi bizonyítványban részletesen értékeli az elvégzett munkát.

Már a kezdetektől hagyomány, hogy minden diák maga köti be elkészült dolgozatát, így a hallgatóság a munkákat valódi könyv formájában vehette kézbe.

Mindezekből talán kiderült, miért nevezik „Waldorf-érettséginek” is ezt a próbatételt, amely önállóságot, igényességet, kitartást és kreativitást kíván a tanulóktól.

A diákok a bejárt út végén maguk fogalmazták meg, milyen felismerésekre jutottak, milyen válaszokat kaptak kérdéseikre, mi mindent tanultak a világról és önmagukról.

A 12. évfolyam egy egész estét betöltő színdarabbal zárja az évet, mely szintén a Waldorf-érettségi része.

A közös diákéveknek természetesen még nincs vége, a 13. osztályban azonban már az állami (közép- és emelt szintű) érettségi vizsgákra való felkészülésé lesz a főszerep!