Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Vízkereszt ünnepe

„A karácsonyi ünnepkör a 12 Szent Éjszakával Vízkereszt (január 6.) napjával ér véget. Epiphania Domini (az Úr megjelenése) annak az emléke, hogy a világ Üdvözítője ez alkalommal nyilvánította ki magát, és vált valósággá a pogányok előtt. A görög egyház az V. századig Jézus születéséről és megkereszteltetéséről emlékezett meg ezen a napon. A nyugati kereszténység ekkor ünnepli a háromkirályokat, akiket az evangélium napkeleti bölcsekként említ (Gáspár, Menyhért, Boldizsár). A Próféta jövendölése alapján egy fényes csillagtól vezérelve érkeztek Betlehembe, hogy hódoljanak a Gyermeknek, aranyat, tömjént és mirhát ajándékozva neki.”

Részlet Forgács Erzsébet írásából honlapunkon
http://waldorf-godollo.hu/vizkereszt/

2013_01_06_8288Az Újév második tanítási napján, január 6-án, kedden tartjuk iskolánkban Vízkereszt ünnepét.

A főoktatás után veszi kezdetét az adventi koszorúk elégetése az udvari kemencében, majd a diákok tanítóik vezetésével különböző programokon vesznek részt életkori sajátosságaikhoz igazodva.

A pontos részletekről január 5-én, a “Hétfői Egyesületi Hírlevelünkben” adunk tájékoztatást.