Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Fotógaléria Vízkereszt 2015

2015. január 25.

2015. január 6-án, Vízkereszt ünnepe az adventi koszorúk elégetésével vette kezdetét, majd az 1.-5. osztályosok a koszorúkból megmaradt üszkökkel, maradványokkal a Rákos-patakhoz vonultak. Itt a vízkereszti ceremónia részeként az üszkök egy részét elúsztatták a vízzel, másik részét pedig a vízzel együtt visszavitték az iskolába, amellyel megszentelték a termeket.
Ez idő alatt a hatodikosok újévi jókívánságokat regöltek az osztályokban, majd a város különböző pontjain – többek között az Idősek Otthonában is. Hetedikeseink az iskolában kooperatív tevékenység keretében a Napkeleti bölcsekkel foglalkoztak, a nyolcadik osztály pedig preparátumot készített a biodinamikus gazdálkodás jegyében, valamint szociális festéssel tették az ünnepet mélyen átélhetővé.

Még több fotó a flickr-en, köszönet értük Kolinger Margónak!