Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

A SZOCIÁLIS ÉLET MŰVÉSZETE
Vendégünk Werner Kuhfuss

Egy tartalmas programra szeretnénk invitálni mindazokat, akik a Waldorf-pedagógiáért, és azon belül is az óvodák sorsának alakulásáért vállaltak felelősséget pedagógusként vagy szülőként.

Július közepén a gödöllői Waldorf közösség vendége lesz Werner Kuhfuss antropozófus pedagógus, aki hosszú élettapasztalatával, széles látókörű, mindig eleven és friss szemléletével számos magyarul is olvasható írásában keresi a gyakorlatban alkalmazható „korszerű” megoldásokat napjaink kihívásaira.

Írásaival a www.szabadgondolat.hu oldalon ismerkedhettek.

Kuhfuss úr „Hogyan keletkezik új szociális közösség az óvodából?” címmel tart beszélgetésekkel, mozgásgyakorlatokkal, kézműves tevékenységgel egybeszőtt előadássorozatot elsősorban Waldorf óvónőknek, tanároknak és szülőknek, de szeretettel várunk minden kedves a téma iránt érdeklődőt.

 Program, ill. időkeret:

2013.07.13., szombat:
10.30-13.30: előadás, foglalkozás, beszélgetés
13.30-16.00: ebédszünet
16.00-19.00: előadás, foglalkozás, beszélgetés

2013.07.14., vasárnap:
10.30-13.30: előadás, foglalkozás, beszélgetés
13.30-16.00: ebédszünet
16.00-19.00: előadás, foglalkozás, beszélgetés

 2013.07.15., hétfő
10.30-13.30: előadás, foglalkozás, beszélgetés

 

Helyszín:
Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4/D.

A programon belül többek között lesz mozgás is, ezért mindeki hozzon magával könnyű ruhát, euritmia cipőt.

Az előadó nemezelést is tervez, egy kisebb labdát fognak készíteni a résztvevők, amelyhez biztosítunk gyapjút, de szívesen fogadunk ehhez még felajánlásokat.
A részvétel díjmentes, de támogatást, adományokat szeretettel elfogadunk a gödöllői közösség javára.

Jelentkezés Forgács Erzsébetnél  email-ben (erzsiforgacs@gmail.com) vagy telefonon: o6 2o 339 85 21

Jelentkezés határideje: 2013. 07. 08., 20 óra

Szállás és étkezés lehetséges, ennek igényét is kérjük előre jelezni!

 

Szeretettel várunk mindenkit!