Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Vendégünk a Baltazár Színház!

fiúk-lányok mail-hird

 

2012. április 17-én a Baltazár Színház előadásán vehetnek részt gimnazistáink. Az előadást követően pedig szabad beszélgetésre nyílik majd lehetőség
a színészekkel.

Emberi közösség, embertársak, az egymásra való odafigyelés, az egymás iránti érdeklődés: ezek voltak azok a „jelszavak”, amelyek jegyében gimnáziumunk 2012. évi Mihály napi ünnepségére vendégeket hívtunk.
A Baltazár Színház akkor sajnos nem tudott eleget tenni ennek a felkérésnek, de mégis lehetőség nyílt arra, hogy — egy általuk éppen akkor írt pályázat keretében — később találkozhassunk. Ez realizálódott — a nyertes pályázatuk nyomán — most.

A Waldorf iskolák egyik alapvető jellegzetessége, hogy igyekszik olyan lehetőségeket teremteni, amelyek révén a gyerekek találkozhatnak a világ valóságával, a világban élő ideákkal, az emberi lét „legemberibb” vonatkozásaival. Természetesen mindent életkornak megfelelően. A „nagyokkal” igyekszünk úgy találkoztatni Gondolatokat, hogy ítéletalkotásuk ezáltal helyesen fejlődjön, kritikájuk a világ iránti érdeklődésbe alakuljon. A Baltazár Színház előadása bizonnyal olyan gondolatokat hordoz, amelyek a legmélyebb tekintetben segítik az emberfejlődést az embertársak felé való fordulás képességéhez, a legmélyebb empátiás és szociális készségek kialakulásához. Hisszük, hogy a jövőt mi alakítjuk, ill. gyermekeink, akik majd a jövőben olyasmit visznek a társadalomba, amitől abban mindannyian jobban érezzük majd magunkat, amitől az intézményekben, az utcán, vagy bárhol Ember találkozhat az Emberrel. Ennek szellemében fogadjuk örömmel és szeretettel a Baltazár Színházat is!

(A Baltazár Színházról bővebben: www.baltazarszinhaz.hu)

Türkössy Szilárd