Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Valóságértés — milyen nevelésre van szüksége a fiataloknak a mai globális válságban?

A Civil kurázsi után Peter Selg újabb könyve jelenik meg nemsokára magyarul!

Az egyik fordító, akinek az eddig megjelent könyveinket is köszönhetjük, Monori Dóra szülőtársunk, a következő idézeteket emelte ki, amikor a legjobb magyar címet kerestük.

” Én viszont meg vagyok róla győződve, hogy a tanulóknak a jelenlegi helyzetben a valóságot illetően új iránymutatásra van szükségük, hogy újra tudják teremteni az életbe és világba vetett bizalmukat. Nekik, és nekünk mindannyiunknak is több tudásra van szükségünk (…)”

“Véleményem szerint ezekről mind beszélni kellene a középiskolai oktatásban, mert ez is hozzátartozik az én olvasatomban az „oktatáshoz való joghoz”, a „világ megismeréséhez”, és elengedhetetlen a jelenlegi helyzet megértéséhez, a valósághoz, amelyben mi és embertársaink élünk.”

“Azt, hogy mennyire patológiás a látszólagos „normalitásunk”, a mai világnépesség szocioökonómiai realitása is mutatja – és a valóságnak – tehát a COVID-19-valóságának is – ezt az aspektusát szerintem a 21. század harmadik évtizedében a fiatalokban is tudatosítani kell.”

“Ezeket a történéseket véleményem szerint komolyan kellene venni, és át kellene beszélni a fiatalokkal, hiszen ezek a világ valóságának aspektusai, annak a világnak, amelyben élünk(…)”

“Úgy vélem, alapvető fontossággal bír, hogy az iskola olyan hely legyen, ahol törekvés van a valóság – ideértve a koronaválság valóságát is – összetettségének megértésére; ugyanakkor olyan hely is, ahol ösztönzik és kihívások elé állítják a teremtő fantáziát, azt a teremtő fantáziát, amely szükséges a szociálpolitikai és ökológiai feladatok és problémák megoldásához; az iskola olyan hely, vagy olyan hellyé kell válnia, ahol szembenéznek a súlyos valósággal, ugyanakkor a szabadság, a bátorság, a remény, a bizalom, a tolerancia, és bizony az élet művészetének és az életörömnek a lehelete is érezhető.”

A nyomdaipari helyzet miatt nem merünk pontos megjelenési dátumot vállalni, de december elejére tervezzük. A megjelenésig kedvezményes áron lehet előrendelni ezen a linken. A közösségi, 10 darabos csomag pedig ezen a liken érhető el.