Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

UNESCO

A Waldorf oktatás a gyermeknek mint egyénnek a fejlődését helyezi a középpontba,
azzal a meggyőződéssel, hogy az egészséges egyén előfeltétel
egy egészséges társadalomhoz.