Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Új vezetőségi tagok

2013. június 21.

A május 28-i Közgyűlésen a lemondott három előző vezetőségi tag helyébe két új vezetőségi tag került megválasztásra: Tari Attila, mint titkár és Kecskés Judit.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az elfoglaltságaik miatt lemondott előző vezetőségi tagoknak, Kovács Klaudiának, Nagy Tibornak és Turba Attilának, valamint a továbbra is tisztségüket vállaló egyesületi elnökünknek, Fazekas József Szeverinnek és gazdasági vezetőnknek, Oláhné Balajti Ilonának rengeteg önzetlen munkájukért.

A Vezetőség tagjainak bemutatkozása itt olvasható.