Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Tápai Dóra • ének-zene tanár, karvezető

svájci portré

Születési idő: 1971.06.06

Végzettség:
középiskolai ének-, zenetanár és karvezető

Nyelvtudás:
angol középfok, egészen alapfokon német

Alapfokú iskoláim:
1978–1985: Testnevelési Általános és Sportiskola, Pécs; 1980-1991: Liszt Ferenc Zeneiskola, Pécs

Középfokú iskoláim:
1985–1989: Nagy Lajos Gimnázium, Pécs

Felsőfokú tanulmányok:
1991-2003: Janus Pannonius Tudományegyetem, Művészeti Kar: Ének-zenetanár és karvezető, egyetemi képzés

 

1971-ben egy júniusi vasárnap reggelén láttam meg a napvilágot a gyönyörű, mediterrán hangulatú Pécs városában. Édesanyám révén művészet, zene és kultúra vett körül egész gyermekkoromban aki 6–14 éves koromig balettre és zenére taníttatott. Gimnáziumi éveim alatt  a zeneiskolai tanulmányaimmal párhuzamosan komolyan sportoltam (vívás, kosárlabda NB I-es ifjúsági csapatban). Zenei pályaorientációmat meghatározta az a tény, hogy 6 éves koromtól saját koncert- és operabérletet kaptam.

Egyetemi éveim alatt aktívan énekeltem profi és fél-amatőr kórusokban egyaránt, és zenei szervezőként is működtem a tanszékünkön. Mindezek mellett másodéves koromtól taníthattam, tanáraim ajánlásával.

Így zongoratanárként Pécsváradi Zeneiskolában, majd szolfézs-zeneelmélet szakosként a Szigetvári Zeneiskolában, és szintén Szigetváron a Tinódi Lantos Sebestyén Zenei Általános Iskola alsó tagozatán vezettem kórust és tanítottam.

Egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan „folyt” életemben a családalapítás, több részletben. Három gyermekem van: Blanka, Áron és Csenge. A két kicsi, második férjemtől, akinek jóvoltából – tartós külszolgálatként – 2002-ben Kolozsvárra költöztünk, családostul. Erdélyben jótékonysági, kulturális és zenei programok fővédnöke és szervezője voltam. Így például: dalárda vezetés; népzenei gyűjtőmunka és CD-kiadás; táborok zenei vezetője és szervezője; Kalotaszegi Regionális Kulturális Központ fővédnökség… stb. 2006 karácsonyán költöztünk vissza családostul, immáron Gödöllőre.

2007 januárjától a Gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola tanáraként dolgozom.

Immáron elmondhatom, hogy több mint húsz éves tanári gyakorlattal rendelkezem, mert 1992 óta tanítok. Ha tanári pályafutásom vezérfonalát röviden akarom jellemezni, úgy azt mondhatom, hogy célom: egy holisztikus zenei műveltség átadása tanítványaimnak. Mit is értek holisztikus zenei műveltségen? Platóntól kiindulva – akinek ez irányú gondolatait a Waldorf-pedagógia is magáénak vallja – egészen Kodály Zoltán korszakalkotó munkájáig, minden jelentőségteljes gondolkodó hiszi és vallja a zene emberformáló szerepét és a közös zenélés-éneklés közösségformáló erejét. Ez munkál bennem is, és úgy hiszem, talán soha nem volt még ennyire fontos, hogy erre ráirányítsuk a figyelmet. Jelen helyzetben – idea szinten és remélem, a gyakorlatban is – ennek a megvalósítására a legideálisabb terep egy Waldorf iskola.

Ezért fogadtam el a Tanári Konferencia felkérését és 2010 őszétől tanítok ebben az iskolában.