Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Tanévzáró és Szent János-napi ünnepség

Hagyományainkhoz híven június 24-én, hétfőn du. 17.00 órától rendezzük meg a Tanévzárót Szent János-napi ünnepségünk keretében, nagy szeretettel várunk mindnyájatokat!

Az egész iskola apraja-nagyja, tanárok és szülők közösen kezdik az ünnepséget az iskola udvarán. Ezt követően minden osztály tanítójával ill. osztálykísérőjével együtt elvonul a termébe, ahol a diákok ünnepélyesen kézhez kapják a bizonyítványversükkel együtt a bizonyítványukat.

A bizonyítványosztás után – miután mindenki újra visszatér az udvarra – régi hagyományunkat felelvenítve tanítóink idén egy kedves mesejátékkal készülnek mindannyiunk megörvendeztetésére, majd kezdetét veszi a Szent János-napi ünnepség, közös tűzugrással, zenéléssel és énekléssel. Mindeközben a szervező 5. osztály most is gyümölcstálakkal vendégeli majd meg a tűz köré gyűlt ünneplőket.

Az ünnepélyes Tanévzárót megelőzően – ugyancsak hagyományainkhoz híven – 15.00 órakor búcsúztatjuk el 8. osztályunkat bensőséges keretek között, tanáraik és családtagjaik körében.