Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Takarító munkatárs

Kedves Szülők!

A következő tanévben szeretnénk egy új munkatársat alkalmazni, napi 6 órás munkaidőben. Amennyiben tudtok erre egy alkalmas személyt – a munkák fizikai és időbeosztási jellegéből fakadóan talán egy nyugdíjas férfit keresünk – kérünk, jelezzétek azt Vizy Miklósnak (tel.: 20 3398 547)

A következő feladatokat szeretnénk, ha önállóan, és lelkiismeretesen el tudná végezni:

Udvar takarítás:

  • az iskola körüli járdák, lépcsők – alsó üzemig tartó betonút tisztántartása; hótakarítás, falevelek, nyárfaszösz stb. összeszedése;
  • fűnyírás;

Tornasátor takarítása:

  • heti 1-2 alkalommal felsöprés, heti egyszeri felmosás

Iskola épületén belül:

  • szaktantermek takarítása (angol, német, rajz, fejlesztő terem könyvtár, természettudomány) heti 1-2 alkalommal felsöprés, heti egyszeri felmosás,
  • napközik: heti 1-2 alkalommal felsöprés, heti egyszeri felmosás,

Egyéb:

  • Állandó helyettese a másik takarító kollégának
  • Állatok gondozásában való, esetenkénti besegítés.
  • tanítási szünetekben nagytakarítás, és egyéb, a gondnok által meghatározott munkákban való részvétel

Fontos, hogy olyan legyen, aki rugalmas, és türelmes (érti a gyerekek nyelvét), megbízható emberségében és munkájában.

Munkaideje: Tanítási időszakban: hétfőtől-péntekig 12.30 – 18.30.

Szünetekben a szükséges feladatok szerint.

Határozatlan idejű munkaszerződést tudunk kötni, 3 hónapos próbaidővel.

Levelünk letölthető pdf formátumban: Takarító munkatárs