Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

SZÜLŐK ISKOLÁJA
interaktív előadássorozat

CSIRIBIRI+USZT-fejléc_balCSIRIBIRI+USZT-fejléc_jobb

Szülők Iskolája interaktív előadássorozat

csadA Csiribiri pályázat keretein belül régóta tervezzük egy olyan interaktív előadássorozat magtartását Császár Adrienne vezetésével, ahol a fiatal szülők választ kaphatnak a gyermekeikkel kapcsolatos kérdéseikre.

Az utóbbi években tapasztalhatjuk, hogy a gyermekeket vállaló szülők nagyon kevés ismerettel rendelkeznek gyermekük várható fejlődéséről. Kevés eszközük van a felmerülő konfliktusok, problémák megfelelő kezelésére, az életkori sajátosságokat nehezen tudják megkülönböztetni az esetlegesen megjelenő tünetektől. Ehhez az elbizonytalanodáshoz az ismeretek és tapasztalatok hiánya mellett sokszor az intézmények elvárásrendszere is hozzájárul.
A szülők ilyenkor megijednek, esetleg a gyermekükben való bizalmat is elvesztik. Sok esetben fordulnak segítségért, tanácsért szakemberhez – reméljük kapnak is –, előfordul azonban az is, hogy a családon belül maradnak a feszültséget okozó jelenségek.

Előadássorozatunkkal általánosságban szeretnénk bemutatni a gyermek fejlődését, fejlődéslélektani törvényszerűségeit, a gyermeki érzékelés és gondolkodás, a mozgásfejlődés és a képzetalkotás sajátosságait, életkorok szerint. Emellett szeretnénk áttekinteni egy egész életút sajátosságait is, az életkori periódusok által meghatározott feladatait, nehézségeit, az ún. Életkehely felvázolásával. Mindezen felvetések elsősorban a gyermekkorra fókuszálnak majd.

TEMATIKA

November 4.

Az első 7 éves periódus leírásának folytatása – figyelembe véve az érzékszervi-idegi rendszer, az anyagcsere-végtag rendszer és a ritmikus rész fejlődésének sajátosságait is.

November 25.

A második és a harmadik 7 éves periódus leírása, különös tekintettel a lénytagi fejlődésre a gondolkodás-érzés-akarat hármasságának tükrében. A felnőtté válás határának bemutatása.

December 2.

A következő életkori szakaszok jellemzői, feladatai: 21-28 év, 28-35 év, 35-42 év.

December 9.

Néhány gondolat a 63 éves korig tartó felnőtt időszakokról: az Életkehely összezárása; a tükröztethető időszakok, azok gyógyító korrigáló lehetőségeinek bemutatása.

Császár Adrienne munkásságáról bővebben: www.pszichikus.hu

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!