Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Szülői Kérdőív 2018/19. tanév

Kedves Szülők!

Már bőven benne járunk a májusban, s nem csak hogy megrendeltük azokat a bizonyos barackszín (alsósok) és almazöld (nagyobbak) lapokat, de többen már el is kezdtük írni gyermekeitek bizonyítványát, hogy beszámoljunk arról, mekkora utat tettek meg az elmúlt évben, hol tartanak most, milyen sikereket értek el és egyúttal javaslatokkal, észrevételekkel éljünk, ezzel is segítséget nyújtva további fejlődésükhöz.

Ez a bizonyítvány legjobb szándékunk mellett igyekszik tükrözni azt a sok-sok személyes szálat, ami összeköt bennünket. Alapvetően abban bízunk, hogy a legjobb és leghasznosabb módja a visszajelzésnek mindig a személyes beszélgetés, az élőszóban átadott üzenet. Őszintén reméljük, hogy kérdéseitekkel, problémáitokkal bátran fordulhattok az iskolában tanító valamennyi tanárhoz vagy adott esetben a SzÉK megbízottak felé és más munkacsoportok képviselőihez is.

Ugyanakkor fontosnak gondoljuk azt is, hogy időről időre sikerüljön egy általános visszajelzést kapni Tőletek, törekszünk arra, hogy valamennyi idejáró család gondolatait meghallgassuk. A kérdőív lényege, hogy a beérkezett válaszok által lehetőségünk nyílik egy nagyobb, átfogóbb képet megrajzolni, de mégis, akár egészen apró dolgokra is ráirányíthatják a figyelmet, amiből építkezni, előbbre jutni lehet.

A kérdőív sorsa az – az előző évhez hasonlóan –, hogy a megadott határidőig beérkezett adatokat még az Évzáró Konferencia előtt feldolgozzuk és osztályonkénti bontásban megkapják a tanárok, szaktanárok illetve a munkacsoportok. A kérdőívben szereplő fix kérdések mellett bőven van tere annak is, hogy ki-ki legjobb belátása és igénye szerint kifejtse a véleményét, hangot adjon észrevételeinek vagy megemlítsen egy-egy olyan területet, ami neki különösen értékes.

A kérdőív összeállításán a SzÉK és a Tanári Konferencia közösen dolgozott, együttesen csiszolgattuk, formáltuk, míg végül elkészült! Bízunk benne, hogy az idén is minél többen vállalkoztok a kitöltésére!

Link: https://goo.gl/forms/bqMmREI5VWUPdVLm1

Papír alap: Titkárság

Beérkezési határidő: 2019. június 20.

Köszönettel és üdvözlettel:

Kovács Klaudia
Tanári Kollégium
Szülői Érdekképviseleti Munkacsoport