Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Szülői Fórum

Szülői Fórumot hív össze a Tanári Konferencia 2013.05.21-én este 6 órára,

melynek témája:

  • a szülői igények felmérése a délutáni foglalkozásokról
  • szülői visszajelzések tanításról
  • szükség esetén az egyesület vezetőségének beszámolója az esetleges költözködéssel kapcsolatban

A meghirdetett két napirendi ponthoz a SZÉK már kiküldött kérdőíveket az általános iskola szülői körének, kérjük, ezek kitöltésében aktívan vegyetek részt! A kérdőívek visszaküldésének határideje eredetileg május 15., de a remélt visszajelzések érdekében meghosszabbítottuk május 20-ig.

Szülői igények felmérése a délutáni foglalkozásokról

Az új közoktatási törvény szerint 2013. szeptember 1-től az iskolának minden nap 16 óráig kell szervezett elfoglaltságot biztosítania az általános iskolai tanulók részére. Ez azt jelenti, hogy az eddigi napközi gyakorlatilag megszűnik és helyette mind a 8 évfolyamon, a tantervhez valamilyen módon kapcsolódó, a pedagógusok által irányított időtöltést kell majd biztosítani. Ez a gyerekek részére még nem jelent kötelezettséget, azaz a szülő írásbeli kérésére felmentést kapnak/kaphatnak.

Ezzel várhatólag pénzt, időt és energiát lehetne megtakarítani úgy, hogy a gyermekeink biztonságban, az iskola szellemiségének megfelelő, szakképzett pedagógusok által irányított programokon, kocsikázás és utazgatás, ill. külön pénz kiadás nélkül helyben, ismerős társaságban tölthetik el a délután egy részét.

A Tanári Kar előzetes elképzelései között szerepel népi játék, néptánc, népzene, népi hangszerek, kézműves foglalkozások, nyelvi képzés, stb.

Napokon belül kaptok az igények felméréséről egy kérdőívet, melyben a Vezető Tanári Kör előzetes elképzeléseiből választhattok, egészítsétek ki saját elképzeléseitekkel, gondoljátok végig, melyek azok az elfoglaltságok, amelyre szívesen otthagynád az iskolában a gyerekedet délután is, vagy amelyekre eddig máshová jártatok, de az iskolában is elképzelhetőnek tartanátok, esetleg még jobbnak is! Nagyban segítené a munkájukat, ha konkrét igények érkeznének be arra vonatkozóan, hogy milyen foglalkozásokat, “szakköröket” szeretnétek a gyermekeitek részére.

Szülői visszajelzések a tanításról

Az elmúlt tanévben hozott döntés alapján, tanév végén szeretnénk munkánkról visszajelzést kapni, a következő tanév tervezéséhez egy szempontként a tapasztalatokat bevinni. A SZÉK-kel közösen kidolgoztunk egy kérdőívet, kérjük, május 15-ig küldjétek vissza. A fórumon beszámolunk a kérdőív tapasztalatairól, ezzel kapcsolatos további elképzeléseinkről.

Szeretettel vár Benneteket a Tanári Konferencia!