Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

SzJA 1%

2013. április 8.

Idén is köszönettel fogadjuk a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását!

W-1szazalek_nagy2

Az iskola és az óvoda finanszírozása egyre inkább saját erőnkre, összefogásunkra alapozható. Már elindultak az első lépések a pénzügyi lehetőségeink, kereteink újragondolására, de az új alapok megteremtéséig erősen próbára van téve kreativitásunk és elkötelezettségünk. Gyermekeink és közösségünk számára ebben a helyzetben megsokszorozódik minden külső támogatás értéke, a tágabb körben megtapasztalható segítség erőt ad a jövő tervezgetéséhez!

Nagy szükségünk van minden támogatásra, kérünk Benneteket, bízzatok bennünk, hogy az általatok is vallott értékek jegyében, a jövő érdekében használjuk fel a felajánlott 1 %-ot!

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület adószáma: 18677461-1-13

WESE_rendelkezesi_nyilatkozat

Előre is köszönettel gyermekeink nevében:

az egyesület vezetősége