Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Szent Mihály ünnepe

Mihály_1Követve a Föld nagy belégzési folyamatát,
amely a nyári napfordulóval kezdődött és a téli napfordulóig tart, megérezhetjük a Mihály időszakban, hogy szeptember végén van egy választóvonal a fény és a sötétség örökös erőpróbájában.

Ahogy a külső napfény mindinkább visszaszorul, úgy jelentkeznek a természetben is az elmúlás egyértelmű jelei. Az ember azonban megpróbál küzdeni az életerők visszahúzódása ellen; szeretné megőrizni mindazt a fényt és melegséget, amit a nyár ajándékaként magába szívott, hogy a legmélyebb sötétségben, a legkeményebb hidegben lelki fénnyé tudja változtatni, és beragyogja általa a karácsony éjszakát. Mihály ebben az átmenetben áll
a Mérleg havában, hogy figyelmünket a szellemi életre irányítsa.

 

„A napok rövidebbek lesznek,
A szívek világosabbá válnak.
2011.09.29 Mihálynap 019Az őszi sugárzáson át
Szent Mihály fénye árad.
Szent Mihály, idő ura!
Te adsz igazi kenyeret és egy új öltözetet.”
                                             (H. Ritter)

 

 

„Mihály magában hordozza az őserőt. Ő az inspiráló időszellem, kultúránk vezérlő géniusza.” (H. W. Schroeder) Eleven képe az emberiség fejlődésében annak a fordulatnak, amikor elsötétedett az isteni világgal való kapcsolata, mert az anyagi világban a földi érzékszerveivel kellett az intelligencia erőinek tovább alakulnia.

IMGP4182

 

Szeptember 29-én, Mihály napon a hajnali sötétségben ennek megélésére hagyományosan napkelte nézőbe indul közösségünk apraja-nagyja. Az út egy részét gyalog tesszük meg a tisztásig, ahol énekelve várjuk, hogy a Nap megjelenjen a látóhatáron. Még ha felhős is az ég, akkor is kivilágosodik, mert a Nap minden reggel fölkel! Már világosban érünk be az iskolába, ahol közös reggelire hívogatnak a gabonafélékből, zöldségekből, gyümölcsökből készített finom étkek. Ez emlékeztet minket arra is, hogy hálával tartozunk a termésért, amit a Föld adott és a Nap érlelt nekünk. Ezután következnek a bátorság- és ügyesség próbák, a sárkánykészítés és -eregetés, meg a Mihály-kard kovácsolása. Sok osztályba kerül az asztalra ilyenkor egy serpenyős mérleg, melynek egyik serpenyőjét egy sötét kő húzza le. A gyerekek a maguk gyűjtötte kis kavicsokkal igyekeznek átbillenteni a súlypontot a „jó” oldalra. Ez a jelképe a tudatos mérlegelésnek az ébredő moralitást is ösztönzi.

 

Napkelte_nézés-2011-09-29

Napkelte nézés – 2011. 09. 29.