Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Szeminárium a 12 szín tükrében

2020. október 3.

Az emberiség és az egyes ember lelki, szellemi fejlődése a 12 szín tükrében

Szeminárium pedagógusoknak, orvosoknak, terapeutáknak, szülőknek

Ujváry Éva és dr. Kiss Éva Zsuzsanna vezetésével
Budapest, Bláthy Ottó u. 41

Talán soha nem volt még ennyire aktuális minden egyes ember számára a kérdés: honnan jövünk, kik vagyunk, merre tartunk; hogyan oldódott el az emberiség az isteni világtól, és jutott el a mai kor tudatosság szintjéig, ahol önálló individuumként áll a földön és krízisei közepette keresi a visszakapcsolódást immár tudatos lényként az isteni világhoz. A szemináriumon erre keressük a választ színek segítségével.

A szeminárium során az egyes szín lényéhez, minőségéhez kapcsolódva, közvetlen tapasztaláshoz jutunk az egyes kultúr korszakok tudatszintjének megéléséhez. Az egyes ember fejlődése megismétli az emberiség fejlődésének korszakait, így egyúttal közvetlen tapasztaláshoz jutunk a gyermekfejlődés szakaszainak, tudatosságszint változásainak, az inkarnálódó gyermeki lélek megértéséhez is.

Ez azért lehetséges, mert az egyes színeket a Fény és a Sötétség/Szubsztancia, a két kreatív teremtő erő, – ahogy Rudolf Steinertől tudjuk –, törvényei alapján festjük. Minden egyes szín mögött a Fény és a Sötétség/Szubsztancia bizonyos találkozása van, ami által – bár a Fény és a Sötétség nem látható –, a szín láthatóvá válik. Minden egyes szín saját mozgásminőséggel rendelkezik a Világ-rendnek megfelelően. Ezt Liane Collot d’ Herbois írta le nagyon pontosan, kitágítva, tovább fejlesztve Goethe színtanát, a steineri szellemtudomány értelmében.

A Fény-Szin-Sötétség/Szubsztancia makrokozmikus rendje az emberben, mint mikrokozmoszban a fizikai test szintjén az ideg-érzékszervi rendszer, a ritmikus rendszer és az emésztő és végtagrendszer működésében tükröződik. Lelki szinten pedig mint gondolkodás, érzés, és akarat nyilvánul meg. Ennek köszönhetően a festés során lehetőség nyílik önmagunk rátekintésére, felismerésekre, és továbblépésre a tudatosodásban. Ez valós segítség a szellemi lelki, fizikai egészség felé vezető úton.

Ezt támasztják alá a korábbi szemináriumokon résztvevők visszajelzései: „szellemi táplálékként, éltük meg, ami a hétköznapokban szellemi – lelki tartást ad az embernek, alkalmasabbá téve őt, mind a magánéletben, mind a szakmai munkában felmerülő nehézségeinek megoldásában”.

A gyakorlatokhoz minden alkalommal orvosi előadás is kapcsolódik, amely rávilágít az aktuális színkvalitás és a test fiziológiai működése közötti összefüggésekre egészségben és betegségben egyaránt. Panorámaképben jelenik meg az életkorok testi-lelki-szellemi igénye és az ennek kielégítését célzó helyes pedagógia.

Tervezett  időpontok: október 3., november 1., november 15., december 5. December 27.

 

További információ, jelentkezés:

Ujváry Éva

Tel: +36 20 5757049

E-mail: eva.ujvary29@gmail.com