Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

SZÉÉÉP program
WALDORF VÁLLALKOZÓI JEGYZÉK

2020. január 31.

Kedves Barátunk!

Örömmel értesítünk, hogy a SZÉÉÉP (Szabadon Építő És Éltető Pénz) program keretén belül elkészült a VÁLLALKOZÓK A WALDORF-MOZGALOMÉRT weboldalunk, melyen a Waldorf-mozgalomhoz kötődő vállalkozóknak és gazdasági társaságoknak kínálunk lehetőséget arra, hogy regisztrálják vállalkozásukat/cégüket a WALDORF VÁLLALKOZÓI JEGYZÉK-be.

A névjegyzék elsődleges célja, hogy az ezáltal láthatóvá váló gazdasági szereplők és a mozgalom tagjai az egymáshoz való kapcsolódással:

  • vásárlásokkal
  • szolgáltatások igénybevételével
  • üzleti kapcsolatok építésével

kölcsönösen tudják egymást erősíteni.

A vállalkozások regisztrációja során lehetőség van csatlakozni az ÉRTED Támogatási Rendszerhez is.

Az ÉRTED támogatási rendszerhez csatlakozó vállalkozások önkéntes vállalást tesznek, hogy a teljes forgalmuk (vagy valamely tevékenységük teljes forgalmának) előre meghatározott %-ának megfelelő mértékű, szabadon felhasználható pénzügyi támogatást folyósítanak a Magyar Waldorf Szövetség részére. A vállalást tevő vállalkozások ilyen módon – a szellemi szféra támogatásával – nem csak a Waldorf-mozgalom iránti elköteleződésükről tesznek tanúbizonyságot, hanem egyúttal hozzájárulnak a gazdasági szféra egészségesebb működéséhez is.

Ezúton biztatunk mindenkit, hogy regisztrálja vállalkozását.

Rövid beszámoló a SZÉÉÉP nyitórendezvényről és a program folytatásáról

2019. november 22-én több mint 100 fő részvételével lezajlott a SZÉÉÉP (Szabadon Éltető és Építő Pénz) programunk nyitórendezvénye a Kispesti Waldorf Iskola dísztermében.

Mivel a SZÉÉÉP programmal lépésről lépésre, organikusan szeretnénk haladni, ezért a nyitórendezvény célja elsősorban a program és az eddigiekben felmerült projektötletek bemutatása, valamint a lelkesedés felkeltése volt.

Az est végén azzal búcsúztunk el, hogy a résztvevők a következő időszakban hordozzák magukban az ideát, és akiket megszólít valamelyik téma, akikben megjelenik a tettvágy, azok kezdjenek el egymáshoz kapcsolódni és kezdeményezzenek beszélgetéseket.

A rendezvény óta már kaptunk is visszajelzéseket, hogy több témában (Waldorf-Startup tőkealap, Waldorf-diákszövetkezet, Waldorf-kártya rendszer) meg is kezdődtek beszélgetések.

Az adventi időszak elcsendesedését követően, jövő év elejétől egyre aktívabban fogjuk éltetni a SZÉÉÉP-et, igyekszünk majd összefogni a bevonódó embereket, és Húsvét környékére tervezünk egy újabb rendezvényt, ahol már sokkal konkrétabban foglalkozánk az egyes projektötletekkel, megkezdve a gyakorlati elindításukhoz szükséges folyamatokat.

Addig is szeretnénk figyelmetekbe ajánlani az időközben elkészült Waldorf Vállalkozói Jegyzéket és az ÉRTED Támogatási Rendszert.

Kérjük, hogy vigyétek hírét!

Üdvözlettel

Kótai Zita és Szabó Zoltán
a SZÉÉÉP éltetői

http://legyen.waldorf.hu
https://biz.waldorf.hu