Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner öröksége
filmajánló

2014. augusztus 31.

“Rudolf Steiner (1861-1925) osztrák polihisztor, filozófus, író, tanár; az antropozófia megalkotója. Szellemtudományának hatása az egész világon igen sok területen érzékelhető: ő volt a Waldorf iskolák alapítója, nevéhez fűződik a biodinamikus gazdálkodási forma és az antropozófiai orvoslás eszménye is.”

Rudolf Steiner öröksége
szinkronizált angol dokumentumfilm (2012)
Írta és rendezte: Jonathan Stedall