Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál,
amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem,
attól függ, hogyan viselkednek a közelében.