Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Roberto Trostli

Roberto Trostli a Waldorf-pedagógia területén tevékenykedve volt osztálytanító, felső tagozatos tanár, tanárképzések oktatója, harminc éve tart előadásokat. A „Physics is Fun: A Sourcebook for Teachers” (Mulatságos fizika: forrásgyűjtemény tanároknak) című könyv szerzője, számos Waldorf-pedagógiáról szóló cikket, és egy tucat gyermekeknek szánt színdarabot írt. A „Rhythms of Learning and Teaching Language Arts in the Waldorf School” (A nyelvek tanulásának és tanításának ritmusai a Waldorf- iskolában) című könyvet is ő szerkesztette és adta ki.

Jelenleg a Richmondi (Virginia, USA) Waldorf Iskolában tanít.

Roberto Trostli a reggeli előadásokat tartja, az osztálytanítók évfolyamos csoportmunkáiban metodikai órákat vezet és a felső-tagozatos tanárok továbbképzésén beszélgetést tart az előadásokban felvetődött kérdésekről.