Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Richter Beatrice • osztálytanító – 7. osztály, angol nyelvtanár

Richter Bea_2k

1993-ban végeztem a zilahi tanítóképzőn. Már gyerekkoromban tanár szerettem volna lenni, aztán kisebb másfelé próbálkozások után “hazaérkeztem”. Magyarországon kezdtem el tanítani, Csenyétén, ez egy kis cigányfalu Borsod-megyében. Az odakerülő tanítók nagy vágya volt élményszerűen tanítani, elbűvölni az iskolába kerülő gyerekeket.Egyetlenegy nem roma gyerek került az iskolába az én három ott töltött évem alatt. Nagyon sok élményben volt itt részem: rengeteget jártunk Budapestre igazi, elhivatott pedagógusoktól tanulni (Alternatív Tanári Műhely, alternatív iskolákba való látogatások); sok projektben dolgoztunk együtt szociológusokkal, pszichológusokkal, iskolaalapító tanárokkal; állandóan pályázatokat írtunk; megnéztük, hogyan képzelik el Hollandiában a roma gyerekek tanítását; minden évben kirándultunk egy-egy gyönyörűt, és még New Yorkba is eljutottam Csenyétéről.

Angol nyelvtudásom tökéletesítése után még egy évet töltöttem ebben a különleges közösségben. Elkezdtem közben a waldorf posztgraduális képzést, majd Gödöllőre kerültem. Nyolc évig voltam osztálytanítója egy fantasztikus csapatnak, köszönöm a szülők bizalmát, nyitottságát, és minden tanítványom egyediségét – rengeteget tanultam tőlük. Életem legszebb évei voltak ezek. Most leginkább anya vagyok, Panna lányunk pár nap múlva öt éves. Jelenleg angolt tanítok az első négy osztályban, és férjemmel: Miklóssal, meg tanártársaimmmal együtt járok a waldorf-úton, melyben nekem legfontosabb az emberi szabadság tisztelete. Az iskolát kijáró fiatalok lendülete, útkeresése és mély hite az élet szépségében, csodálattal tölt el, és remélem ebben, mi felnőttek is egy picit közrejátszottunk.