Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Pszichológiai szaktanácsadás

Császár Adrienne

Gyermek és felnőtt klinikai szakpszichológus

A klinikai pszichológia szaktudását és terápiás hatásait szeretném összeegyeztetni a Waldorf pedagógia szolgálatával. Követem az antropozófus medicina irányelveit, fejlődéstanát, és használom terápiás módszereit. A test-lélek-szellem hármasságában gondolkodom. Így szeretném, hogy minden gyermek, aki itt tanul harmonikus, stabil, életfeladatát megtaláló és azt kiteljesítő felnőtté válhasson.

A fejlesztőpedagógiai programhoz szorosan kapcsolódva végzem és koordinálom klinikus pszichológusi munkám. Fejlesztő csoportunk szoros és következetes együttműködésének köszönhetően nemcsak a tanulási nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermekek szükségleteit tudjuk kielégíteni, hanem a mentálhigiénés problémákat is át tudjuk segíteni mind a gyermeknél, mind családi szinten.

Osztálytanítói, osztálykísérői és szaktanári kérésre kerül hozzám egy-egy gyermek a nehézségeivel, természetesen a szülőkkel mindig szorosan együttműködve és a megfelelő titoktartási szabályokat betartva.

Mindig a pedagógiai munkát követve alakítom a megfelelő terápiás programot.

Ez lehet gyermekmegfigyelés – órán vagy más formában -, vagy egyéni foglalkozás.

Esetenként mindezt a háttérként működő rendelőben tudjuk megoldani.

Rendszeres konzultációkat szervezünk az érintett pedagógusokkal.

Hatékonynak bizonyultak a családi megbeszéléseink, melyek a szülők és az érintett tanárok összehívásával történnek megfelelő lélektani vezetéssel és keretek között. Ezek a konzultációk mintegy folytatásai a tanári konferenciák gyermkemegbeszéléseinek. Így fejthetők ki legjobban a megfelelő pedagógiai és terápiás folyamatok a megértő és elfogadó szeretetteljes odafordulás hatására.