Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Pótbeiratkozás!

WESE-LOGO-bordó„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Weöres Sándor

Kedves Szülők!

PÓTBEIRATKOZÁS

2014. augusztus 25. (hétfő) 8 órától – 18 óráig

.
Az adategyeztetés helyszíne:
Gödöllői Waldorf Általános Iskola – 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

Az adategyeztetéshez az alábbi dokumentumokra van szükség az iskolások részére:

 • Bármilyen adatváltozásra került sor, akkor az erről szóló dokumentum, okirat bemutatása (pld. lakcímváltozás, okirat csere, névváltozás, stb.)
 • Kedvezményes étkezés, tankönyvtámogatás igénybevételéhez újra meg kell megkérni a Magyar Államkincstártól (MÁK) a Határozatot a családi pótlék folyósításáról, tartós betegségről, tekintettel arra, hogy a kiadott igazolások egy évig érvényesek.
 • Igazolás rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításáról (akit érint)
 • Nem magyar (külföldi vagy kettős) állampolgárság esetén a szülők személyi igazolványa, útlevél, tartózkodási engedélye stb. (másolat, ha még nem lett leadva) Magyarországon folytatott munkaviszonyról szóló igazolás – munkáltatói igazolás, vagy bármely Magyarországon folyósított jövedelem igazolása – ezt minden évben tanévkezdéskor kérjük leadni)

Továbbá:

 • Az oldal alján található linkekre kattintva letölthető TANKÖNYVTÁMOGATÁS, ÉTKEZÉS, NAPKÖZI igénylő lapokat kérjük kitöltve, aláírva hozni az adategyeztetésre.
  Továbbá a SZÜLŐI NYILATKOZATOT AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSRÓL.
 • Tankönyvtámogatás igénylő lapot azoknak a családoknak kell kitölteni, akik a megjelölt pontok szerint jogosultak a támogatás igénybevételére. (3 és több gyermekes családok, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, tartós beteg, stb.)

FONTOS!

 • Új törvényi rendelkezés szerint az étkezésről mindenkinek nyilatkoznia kell, annak is aki nem igényel ebédet (ebben az esetben az étkezésről teljes körűen magam gondoskodom részt kell megjelölni)!

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

A leendő 1. osztályos tanulóknak és azoknak, akiknek elveszett az igazolványuk.

Új diákigazolvány igényléshez az alábbiak szükségesek:

 • A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a fotót, és az igénylést alá kell írni.
 • Vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy ha már van akkor a személyi igazolványát), továbbá a lakcímkártyáját.
 • Az igénylés során az okmányirodán kapott NEK-azonosító számmal ellátott adatlapot be kell hozni az iskolába.
 • Az adatlap leadásával egy időben az iskola házipénztárába kell befizetni 1.400.-Ft-ot, a diákigazolvány igénylésének díját.
 • Ez után az iskola megrendeli az igazolványt.
 • A tanuló a lakcímére kapja a legyártott igazolványt (postai úton).
 • A gyártás ideje kb. 2-3 hónap. A diákigazolványt a kiállítástól számított 2 hónapig érvényes igazolás helyettesíti, ezt kérésre az iskola állítja ki.

A következő tanév megkezdéséhez szükséges az idei évre vállalt támogatások befizetése.

Ezúton is kérünk titeket, hogy az esetleges elmaradást banki átutalással vagy készpénzes, illetve a helyszínen történő befizetéssel pótoljátok!

Az egyesülettel történő megállapodást mindkét szülőnek alá kell írni!

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok letölthetők PDF formátumban az alábbi linkekre kattintva:

 Nyári titkársági ügyelet: szerdánként 9.00-12.00 óra között.

Beiratkozással, adategyeztetéssel kapcsolatosan érdeklődni lehet:

Iskola részéről: Erdeiné Bálint Krisztina iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu

Egyesület részéről: Juhos Krisztina egyesulet@waldorfgodollo.hu

 

Gödöllő, 2014. június 24.

 

Fazekas József Szeverin                                                                 Mincsik István
egyesületi elnök                                                                                igazgató