Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

P Ó T BEIRATKOZÁS

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”
                                                                                                             (Weöres Sándor)

 

Kedves Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően idén is lehetősége lesz mindazoknak, akik nem tudtak beiratkozni ill. adatot egyeztetni június 28-án, augusztusban ezt megtenni.

Minden olyan gyermeket be kell íratni, illetve adatot kell egyeztetni, aki 2013. szeptembertől a Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület által fenntartott iskolába, illetve óvodába fog járni.

A PÓTBEIRATKOZÁSRA, ill. adategyeztetésre az alábbi időpontban kerül sor:

2013. augusztus 27. (kedd) 8 órától 18 óráig

 A beiratkozás helyszíne:
Gödöllői Waldorf Általános Iskola – 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

Az adategyeztetéshez az alábbi dokumentumokra van szükség az iskolások részére:

 • Bármilyen adatváltozásra került sor, akkor az erről szóló dokumentum, okirat bemutatása (pld. lakcímváltozás, okirat csere, névváltozás, stb.)
 • Kedvezményes étkezés, tankönyvtámogatás igénybevételéhez kérjük, újra megkérni a Magyar Államkincstártól (MÁK) a Határozatot a családi pótlék folyósításáról, tartós betegségről, tekintettel arra, hogy a kiadott igazolások egy évig érvényesek.
 • Igazolás rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításáról (akit érint)
 • Nem magyar (külföldi vagy kettős) állampolgárság esetén a szülők személyi igazolványa, útlevél, tartózkodási engedélye stb. (másolat, ha még nem lett leadva)
 • Magyarországon folytatott munkaviszonyról szóló igazolás – munkáltatói igazolás, vagy bármely Magyarországon folyósított jövedelem igazolása (ezt minden évben tanévkezdéskor kérjük leadni)

Új diákigazolvány igényléshez 2012. január 1-tőaz alábbiak szükségesek:

 • A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a  fotót, és az igénylést alá kell írni.
 • Vinni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy ha van személyi igazolványát), továbbá a lakcímkártyáját.
 • Az igénylés során az okmányirodán kapott NEK-azonosítószámmal ellátott adatlapot be kell hozni az iskolába.
 • Az  adatlap leadásával egy időben az iskola házipénztárába  kell befizetni az 1.400.-Ft-ot, a diákigazolvány igénylésének díját. Ez után az iskola megrendeli az igazolványt.
 • Addig nem kezdik meg az igazolvány gyártását, amíg az okmányirodából a fotót nem kapja meg a nyomda.
 • A tanuló a lakcímére kapja a legyártott igazolványt (postai úton).
 • A már nem tanköteles tanulónak (aki 2013. augusztus 31-ig betölti, vagy már betöltötte a 18. életévét) az iskolában kell kérnie igazolványra az érvényesítő matricát (szeptember elején).
 • A gyártás ideje kb. 2-3 hónap. A diákigazolványt a kiállítástól számított 2 hónapig érvényes igazolás helyettesíti, ezt kérésre az iskola állítja ki.

A beiratkozáshoz szükséges (letölthető) nyomtatványok:

A beiratkozás feltétele a vállalt szülői hozzájárulás kiegyenlítése. Ezúton kérünk Benneteket, hogy a hátralék kiegyenlítését banki átutalással vagy készpénzes, illetve a helyszínen történő befizetéssel teljesítsétek és az erről szóló igazolást (banki kivonat, csekk) hozzátok magatokkal a beiratkozáshoz.

 

Beiratkozással, adategyeztetéssel kapcsolatosan érdeklődni lehet:

Iskola részéről:             Erdeiné Bálint Krisztina         iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu

Egyesület részéről:        Szarkáné Fok Ildikó              egyesulet@waldorfgodollo.hu

 

Gödöllő, 2013. július 05.

 

Fazekas József SzeverinMincsik István
egyesületi elnökigazgató