Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Pót-adategyeztetés

Kedves Szülők!

Mindazoknak, akik nem tudtak eljönni júniusban az Adategyeztetésre és a megállapodás aláírására

2015. augusztus 26-án, szerdán  8.00 és 16.00 óra között

tudunk lehetőséget biztosítani. A 2015/16-os tanév megkezdése csak az adategyeztetésen való részvétellel és az új megállapodások megkötésével lehetséges (a 2015. július 1-től 2016. június 30-ig terjedő időszakra), így kérjük, hogy aki nem tudott eljönni júniusban, az augusztusi időpontban mindenképp jelenjen meg. Akik előzetesen nem jelezték távolmaradásukat júniusban, azoknak 5000 Ft pótdíjat számítunk fel.

Az adategyeztetés helyszíne:

Gödöllői Waldorf Általános Iskola – 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4.

Az adategyeztetéshez szükséges dokumentumok:

  • Bármilyen adatváltozásra került sor, akkor az erről szóló dokumentum, okirat bemutatása (pld. lakcímváltozás, okirat csere, névváltozás, stb.)
  • Tanuló személyi igazolvány másolata, vagy érvényes útlevél másolata, mert a számát nyilván kell tartanunk. Amelyik tanulónak még nincs sem személyi igazolványa, sem érvényes útlevele, kérjük, hogy készíttesse el legkésőbb 2015. szeptember 1-ig, hogy az iskola meg tudjon felelni az előírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
  • Kedvezményes étkezés, tankönyvtámogatás igénybevételéhez kérjük újra megkérni a Magyar Államkincstártól (MÁK) a Határozatot a családi pótlék folyósításáról, tartós betegségről, tekintettel arra, hogy a kiadott igazolások egy évig érvényesek.
  • Igazolás rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításáról (akit érint)
  • Nem magyar (külföldi vagy kettős) állampolgárság esetén a szülők személyi igazolványa, útlevél, tartózkodási engedélye stb. (másolat, ha még nem lett leadva). Magyarországon folytatott munkaviszonyról szóló igazolás – munkáltatói igazolás,  vagy bármely Magyarországon folyósított jövedelem igazolása – ezt minden évben
  • tanévkezdéskor kérjük leadni).

Diákigazolvány igénylés:

Akik még nem igényeltek diákigazolványt, vagy elvesztette a tanuló a diákigazolványát, az igénylés menete:

  1. A szülőnek a gyermekkel együtt el kell menni a lakhely szerinti Okmányirodába, ott készítik el a fotót, és az igénylést alá kell írni. Be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy személyi igazolványát), továbbá a lakcímkártyáját. Az igénylés során az okmányirodán kapott NEK-azonosítószámmal ellátott adatlapot be kell hozni az iskolába.
  2. Az  adatlap leadásával egy időben az iskola házipénztárába  kell befizetni az 1.400 Ft-ot, a diákigazolvány igénylésének díját. Ez után az iskola megrendeli az igazolványt.
  3. A gyártás ideje kb. 2-3 hónap. A diákigazolványt a kiállítástól számított 2 hónapig érvényes igazolás helyettesíti, ezt kérésre az iskola állítja ki.
  4. A tanuló a lakcímére kapja a legyártott igazolványt (postai úton).

A következő tanévre vonatkozó megállapodás megkötésének feltétele a vállalt támogatás kiegyenlítése vagy részletfizetési megállapodás megkötése a tartozás befizetéséről (kezességvállaló aláírásával). Ezúton kérünk Benneteket, hogy a hátralék kiegyenlítését banki átutalással, illetve a helyszínen történő befizetéssel teljesítsétek. 

A 2015/16 tanévhez szükséges nyomtatványok letölthetők a honlapunkról (pdf):

Az adategyeztetéshez szükséges többi nyomtatványt, aki érintett, a helyszínen személyesen tölti ki.

Bővebb információ:

Adategyeztetés: Erdeiné Bálint Krisztina (20/339-8587, iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu)

Megállapodás: Juhos Krisztina (20/399-8106, egyesulet@waldorfgodollo.hu)

Egyenleg/pénzbefizetés: Mincsik Krisztina (20/5000-889)

Gödöllő, 2015. július 8.

Kissné Fábián Zsuzsanna
egyesületi elnök

Mincsik István
igazgató