Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Pesti Regionális Waldorf Gimnázium

Iskolánk gimnáziumi tagozatát lelkes szülőknek és pedagógusoknak köszönhetően 1999-ben alapítottuk, Magyarországon másodikként. 14 évet tudhatunk magunk mögött, melynek során 10 évfolyam tette le sikeresen az érettségi vizsgát és kezdte meg tanulmányait felsőfokú intézményekben. Sokan közülük már diplomát szereztek, nagy örömünkre egyikükkel osztálytanítóként dolgozhatunk együtt itt Gödöllőn.

Az elmúlt évek folyamatai mégis arra késztettek bennünket, hogy a kor kihívásaihoz igazodva új utakat keressünk. Ezzel párhuzamosan kezdődött meg a Pesti Regionális Waldorf Középiskola szervezése, melynek létrehozását több Waldorf Iskola kezdeményezte 2011-ben, pedagógiai, anyagi és szellemi megfontolásokból. A szervezés fázisában az új regionális gimnáziummal kapcsolatban a Gödöllői Iskolában is végeztünk kérdőíves felmérést a szülők és a diákok közt és a beérkező vélemények döntő többsége támogató hangulatú volt.

Ezután iskolánk – négy másik Waldorf Iskolával együtt – megkezdte a felkészülést az új intézmény létrehozására. Ennek egyik mérföldköve a letölthető Szándéknyilatkozat.

E szerint a PRWK egyik anyaiskolája a Gödöllői Waldorf Iskola lett, melynek szellemében iskolánk 2013 szeptemberétől 8 osztályos iskolaként működik tovább, a regionális waldorf gimnáziumot pedig pedagógiánk szerves folytatásának tekintjük. Egykori gimnáziumi tanáraink alkotják az induló iskola tanári karának egy nagyrészét, akik már a Kezdeményező Körrel is együttműködve, majd Alapító Köri tagként is részt vettek mind az előkészítő, mind a most folyó pedagógiai munkában. A 2013-ban iskolánkban tanévet záró gimnazistáink közül pedig csaknem valamennyien az új iskolában folytatják tanulmányaikat.

2013. augusztus 31-én végül elérkezett a nagy pillanat: rengeteg lelkes és önzetlen munkának köszönhetően ünnepélyesen megkezdte működését az első Pesti Regionális Waldorf Gimnázium Újpesten (link: http://prwk-waldorf.wix.com/prwk)!

 

prwk_évnyitó

 

Az alábbiakban szeretnénk bepillantást engedni a gimnáziumi tagozatunkon az elmúlt 14 évben folytatott munka főbb aspektusaiba, melyek az alapkoncepció szerint áthatják majd a Pesti Regionális Waldorf Gimnáziumot is.

prwk