Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Pedagógiai célkitűzések

A felsőtagozaton, a 9—12. évfolyamon az osztályoknak egy vagy két osztálykísérőjük van.

Minden tantárgyat egyetemi végzettségű szaktanárok oktatnak, a társadalom- és természettudományokat továbbra is epochális formában tanulják a diákok.

Az antropozófia embertani ismereteiből kiindulva a tanított ismeretanyag és maga a tanítás itt is minden évfolyamon egy magasabb irányelvet követ: mindenek előtt a gyermeki fejlődési szakaszokat, az életkori sajátosságokat veszi figyelembe.

2012_05_16_3662a

9.osztályban a diákok olyan eszmékkel kerülnek kapcsolatba, melyekben impulzusokat találhatnak jövőbeli cselekedeteikhez. Ezen kívül segítjük a tiszta gondolkodást, az összefüggések felismerését.

2012_05_16_3625a

A 10.osztály jelmondata a törvényszerűségszerűség, mellyel a pontos analitikus gondolkodást élesítjük úgy, hogy a világról ily módon szerzett ismeretek biztonságot adhassanak egy olyan életkori szakaszban, melyben minden régi és megszokott megkérdőjeleződik.

2012_05_16_3372a

11.osztályban az ismeretanyag és a tanítás módszere a most felmerülő kérdésekhez kapcsolódik, melyek az egyéni célokat és az egyénnek az egészhez való kapcsolatát kutatják. Ez segíti aszociális életben megjelenő ítélőképességet, melyből kifejlődhet a közösségért végzett alkotó cselekvés.

2012_05_16_3630a

 

12. osztályban a diákok az eszmék segítségével továbbfejlesztik ítélőerejüket és a közösség keretein belül egyéni kezdeményezőként válnak tevékennyé.

Ezt segíti a Waldorf érettségi az éves munkával, az osztályszíndarabbal és ideális esetben egy külföldi művészeti tanulmányúttal.