Műhelymunka

Honnan jövünk, kik vagyunk,
hová tartunk?


Az egyes ember és az emberiség lelki,
szellemi fejlődése 

Színek segítségével történő tapasztaló átélés
Ujváry Éva vezetésével 

Előadások:
Gyuricza László, Dr Kiss Eszter, dr Kiss Zsuzsanna 

 

Hogyan oldódott el az emberiség az isteni világtól, és jutott el a mai kor tudatosság szintjéig, ahol önálló individuumként áll a földön, és krízisei közepette keresi a visszakapcsolódást immár tudatos lényként az isteni világhoz. 

 

A műhelymunka során az egyes szín lényéhez, minőségéhez bensőségesen kapcsolódva, közvetlen tapasztaláshoz jutunk az egyes kultúrkorszakok tudatszintjének megéléséhez. 

Ez azért lehetséges, mert az egyes színeket a Fény és a Sötétség/Hő/Szubsztancia, a két kreatív teremtő erő
− ahogy Rudolf Steinertől előadásaiban elhangzik − törvényei alapján festjük. Minden egyes szín mögött a Fény és a Sötétség bizonyos találkozása van, ami által, bár a Fény és a Sötétség nem látható, a szín láthatóvá válik. Minden egyes szín saját belső mozgásminőséggel rendelkezik a Világ-rendnek megfelelően. Ezt Liane Collot d’Herbois írta le nagyon pontosan, kitágítva, tovább fejlesztve Goethe színtanát, a steineri szellemtudomány értelmében. 

A Fény-Szín-Sötétség makrokozmikus rendje az emberben, mint mikrokozmoszban, a hármasság törvénye szerint nyilvánul meg. A test szintjén az ideg-érzékszervi rendszer, a ritmikus rendszer és az emésztő- és végtagrendszer működésében. Lelki szinten pedig mint gondolkodás, érzés, és akarat nyilvánul meg. Ennek köszönhetően a festés során lehetőség nyílik önmagunk rátekintésére, felismerésekre, és továbblépésre a tudatosodásban. Ez valós segítség a szellemi lelki, fizikai egészség felé vezető úton. 

Ezt támasztják alá a korábbi szemináriumokon résztvevők visszajelzései: „szellemi táplálékként éltük meg,
ami a hétköznapokban szellemi-lelki tartást ad az embernek, alkalmasabbá téve őt, mind a magánéletben,
mind a szakmai munkában felmerülő nehézségek megoldásában.” 

Időpontok:
Január 22., Február 12., Március 12., Április 9., Május 14., Június 11.
Szombatonként 10−16 óráig dolgozunk. 

Téma: Ebben a félévben az Ó-indiai kultúrkorszaktól a görögig, a magentától a smaragdzöldig jutunk. 

Minden egyes alkalommal rátekintünk a gyermekfejlődés adott színhez kapcsolódó szakaszára is. 

2022 szeptemberétől lehetőség lesz folytatásra, eljutva jelen korunk, a tudati lélek korának színéhez, tudatosság szintjének tapasztalásához és kihívásaihoz, majd a 2. félévet a jelentől a szívgondolkodás felé vezető út színének megélésével zárjuk.

 

Helyszín: Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 

Információ, jelentkezés:
Tel: +36 20 575-7049
e-mail: eva.ujvary29@gmail.com 

Kép: Liane Collot d’Herbois: A szellemi világ küszöbén