Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

MWSZ tájékoztatás 2016 június

A MWSZ ügyvezetőjének, Szabó Zoltán újabb – június 2-án és 3-án kiküldött – helyzetjelentése a folyamatban lévő törvényi változásokkal kapcsolatban.

Június 2-án kiküldött tájékoztatás:

Kedves Barátunk!

Az információéhséget és aggodalmakat csillapítandó küldöm gyors helyzetjelentésünket.

Még mindig nem került az Országgyűlés napirendjére a 2017. évi költségvetést megalapozó törvényjavaslatról való döntés. Várhatóan június 15-ig, még a törvénykezési szünet előtt fog a Parlament elé kerülni.

Az elmúlt időszakban folytattuk a lobbitevékenységünket hivatalos és informális csatornákon keresztül.

Délelőttös óvodák kérdése:
Bár nem lehettünk biztosak a végső szabályozással, de mivel május 31-én lejárt a működési-engedély módosítási határidő, a biztonság kedvéért a délelőttös óvodákat felkészítettük az új helyzetre, akik be is adták a kérelmüket a kormányhivatalokhoz. Amennyiben átmegy az általunk javasolt módosítás (6 órás nyitvatartás előírása a 8 helyett), legfeljebb majd visszavonják a kérelmüket.

Nkt. 9.§ (9) kérdése:
Számos hivatalos és informális csatornán keresztül eljuttattuk az NGM-be és az EMMI-be a problémafelvetésünket és javaslatunkat és folytattuk ezzel kapcsolatban az egyeztetéseket.

Friss EMMI visszajelzés:
Fél órával ezelőtt hívott Palkovics László oktatási államtitkár telefonon és arról tájékoztatott, hogy az óvodai kérdést sikerült úgy “lenyomni az NGM torkán”, hogy kerüljön be a 6 órás javaslatunk, ehhez azonban egy időarányosan alacsonyabb finanszírozás fog tartozni. A 9.§-sal kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy függetlenül a jogszabály többféle értelmezésének lehetőségétől “a Waldorf-iskolák nagyon nagy értéket képviselnek, semmilyen szándék nincs ellenük”. Mindenesetre ismét tisztáztuk a megfogalmazásban rejlő esetleges következményekkel kapcsolatos aggályainkat, melyeket újra fontolóra fognak venni.

Sajtó:
Az index.hu-n és az eduline.hu-n megjelent egy cikk, mely arról szól, hogy vissza fogják vonni a a 9.§(9) módosítását. Ez még nem hivatalosan megerősített információ, de van rá reális esély, hogy ez valóban megtörténjen. Részünkről más média megjelenést továbbra sem tervezünk.

Kilátások:
Az egyértelműen támogató szakpolitika, a jelenleg érvényes kerettantervünk és óvodapedagógiai programunk, valamint a finanszírozásunk tekintetében nem változó 2017. évi költségvetési törvényjavaslat alapján a Waldorf-intézmények zavartalan működése a következő két tanévben, függetlenül a vitatott szabályozástól garantáltnak látszik. Akkor sincs ok a pánikra, ha mégis elfogadják az eredeti előterjesztést. Ebben az esetben a következő időszakban mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy olyan garanciákat szerezzünk, amelyek hosszú távon is biztosítják a Waldorf-intézmények stabil jogi alapját.

Röviden összefoglalva:
Aggodalomra semmi ok, koncentráljatok az évzárásra: jó bizonyítványírást és nyárünnepet kívánok!
(A fejleményekről azért még tájékoztatlak majd Benneteket.)

Június 3-án kiküldött tájékoztatás:

Kedves Barátunk!

Az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának tegnapi ülésén az alábbiak szerint döntött az általunk javasolt módosításokról:

9.§:
A bizottság elfogadta a javaslatot, hogy kerüljön ki a többletszolgáltatást előíró és ezáltal jogi bizonytalanságot okozó mondatrész. Az elfogadott új szöveg biztosítja a Waldorf-intézmények alternatív működésének lehetőségét.

A parlamenti szavazásra javasolt új szöveg:
„(9) Az óvodapedagógiai program, kerettanterv a (8) bekezdésben meghatározott körben eltérhet az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott jogszabályban meghatározottaktól.”
Óvodák:
Az óvodák esetében a bizottság elfogadta azt a javaslatot, hogy nyolc helyett hat óra kerüljön be a törvénybe. Kiegészítették azzal, hogy ebben az esetben nem teljes összegben jár a támogatás, melyet a költségvetési törvény fog szabályozni.

A parlamenti szavazásra javasolt új szöveg:
„(6) Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási időnem éri el a nyolc órát, a költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.”

A 2017. évi költségvetési törvényjavaslathoz a fentiek alapján a költségvetési bizottság azt nyújtotta be, hogy a meghatározott támogatás 50%-ára legyenek jogosultak a 6-7 órás nyitvatartású óvodák.

A parlamenti szavazásra javasolt új szöveg:
“A II.1., II.2. és II.5. pont szerinti támogatás 50%-ára jogosult az önkormányzat, ha az óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát.”
A bizottságok által benyújtott javaslatokat még meg kell szavaznia a parlamentnek, bár ez véleményem szerint – az előzmények ismeretében – összpolitikai konszenzussal fog megtörténni.
Üdvözlettel:

Szabó Zoltán
ügyvezető
Magyar Waldorf Szövetség
1075 Budapest, Asbóth u. 17.
Tel: +36 1 793 5743
Mobil: +36 30 328 7448
Email: szabo.zoltan@mwsz.waldorf.hu
Web: www.waldorf.hu