Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Műhelymunka

Honnan jövünk, kik vagyunk,
hová tartunk?


Az egyes ember és az emberiség lelki,
szellemi fejlődése 

Színek segítségével történő tapasztaló átélés
Ujváry Éva vezetésével 

Előadások:
Gyuricza László, Dr Kiss Eszter, dr Kiss Zsuzsanna 

 

Hogyan oldódott el az emberiség az isteni világtól, és jutott el a mai kor tudatosság szintjéig, ahol önálló individuumként áll a földön, és krízisei közepette keresi a visszakapcsolódást immár tudatos lényként az isteni világhoz. 

 

A műhelymunka során az egyes szín lényéhez, minőségéhez bensőségesen kapcsolódva, közvetlen tapasztaláshoz jutunk az egyes kultúrkorszakok tudatszintjének megéléséhez. 

Ez azért lehetséges, mert az egyes színeket a Fény és a Sötétség/Hő/Szubsztancia, a két kreatív teremtő erő
− ahogy Rudolf Steinertől előadásaiban elhangzik − törvényei alapján festjük. Minden egyes szín mögött a Fény és a Sötétség bizonyos találkozása van, ami által, bár a Fény és a Sötétség nem látható, a szín láthatóvá válik. Minden egyes szín saját belső mozgásminőséggel rendelkezik a Világ-rendnek megfelelően. Ezt Liane Collot d’Herbois írta le nagyon pontosan, kitágítva, tovább fejlesztve Goethe színtanát, a steineri szellemtudomány értelmében. 

A Fény-Szín-Sötétség makrokozmikus rendje az emberben, mint mikrokozmoszban, a hármasság törvénye szerint nyilvánul meg. A test szintjén az ideg-érzékszervi rendszer, a ritmikus rendszer és az emésztő- és végtagrendszer működésében. Lelki szinten pedig mint gondolkodás, érzés, és akarat nyilvánul meg. Ennek köszönhetően a festés során lehetőség nyílik önmagunk rátekintésére, felismerésekre, és továbblépésre a tudatosodásban. Ez valós segítség a szellemi lelki, fizikai egészség felé vezető úton. 

Ezt támasztják alá a korábbi szemináriumokon résztvevők visszajelzései: „szellemi táplálékként éltük meg,
ami a hétköznapokban szellemi-lelki tartást ad az embernek, alkalmasabbá téve őt, mind a magánéletben,
mind a szakmai munkában felmerülő nehézségek megoldásában.” 

Időpontok:
Január 22., Február 12., Március 12., Április 9., Május 14., Június 11.
Szombatonként 10−16 óráig dolgozunk. 

Téma: Ebben a félévben az Ó-indiai kultúrkorszaktól a görögig, a magentától a smaragdzöldig jutunk. 

Minden egyes alkalommal rátekintünk a gyermekfejlődés adott színhez kapcsolódó szakaszára is. 

2022 szeptemberétől lehetőség lesz folytatásra, eljutva jelen korunk, a tudati lélek korának színéhez, tudatosság szintjének tapasztalásához és kihívásaihoz, majd a 2. félévet a jelentől a szívgondolkodás felé vezető út színének megélésével zárjuk.

 

Helyszín: Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 21. 

Információ, jelentkezés:
Tel: +36 20 575-7049
e-mail: eva.ujvary29@gmail.com 

Kép: Liane Collot d’Herbois: A szellemi világ küszöbén