Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Mind a 45 iskola beadta határidőre az engedélyeztetési anyagokat
Köszönetnyilvánítás

Kedves Barátaink!

Örömmel jelentem, hogy mind a 45 Waldorf-iskola sikeresen beadta az április 30-i határidőig az egyedi megoldás / nyilvántartásba vételi kérelmét a minisztériumnak.

Ezzel az engedélyeztetési folyamat első szakaszán túl vagyunk!

Az iskolák érdeke, hogy minél hamarabb kerüljenek lefolytatásra az eljárások, ezért a minisztérium munkáját segítendő – a Tartalomfejlesztési főosztállyal korábban megbeszéltek szerint – készítettem részükre egy drive felületet, ahová az összes anyagot iskolánként és eljárástípusonként csoportosítva feltöltöttem és az imént velük megosztottam. Így nem kell megvárniuk, míg az epapir rendszeren keresztül eljutnak hozzájuk az anyagok. Remélem, hogy ezzel sikerül meggyorsítani a folyamatokat.

A Szövetség részéről a továbbiakban is igyekszünk segíteni a folyamatot, így ha bármilyen visszajelzést (hiánypótlási felhívást / kérdést) kaptok a minisztériumtól a beadott anyagokkal kapcsolatban, akkor kérem, hogy keressetek engem és/vagy Németh Ágit.

Fel szeretném hívni mindazok figyelmét, akiknek május 29-ig működési engedély kérelmet is be kell adniuk, hogy még ne küldjenek be semmit, mert a jövő héten lesz még egy egyeztetésünk a minisztériummal ezzel kapcsolatban. Ennek eredményéről fogunk majd tájékoztatást küldeni.

Az első szakasz lezárásaként szeretném megragadni az alkalmat és kifejezni őszinte köszönetemet:

Marosváry Péternek, Kulcsár Gábornak, Papp Lacinak
a Waldorf-kerettanterv átdolgozásáért és a minisztériummal való leegyeztetéséért, a felmerülő kérdések tisztázásáért, a különböző dokumentumok pedagógiai-szakmai átnézéséért, az ügyek nyomonkövetéséért, a szakmaiság biztosításáért

Németh Áginak
a temérdek jogi segédanyag elkészítéséért, az állandó telefonos és emailes tanácsadásért, segítésért, az éjt-nappallá tevő folyamatos jelenlétért

Baditz Lacinak, Balassa Áginak, Barabás Katának, Begala Andrásnak, Daróczi Péternek, Galsai Zsoltnak, Gát Annának, Janovics Juditnak, Márkus Andinak, Janky Lellének, Mezei Katinak, Molnár Máriának, Nemerey Péternek, Németh Áginak, Justin Julinak, Pintye Marcsinak, Szecsődi Attilának, Szecsődi Jánosnak, Tallós Péternek, Varga-Szemes Lacinak
az új Waldorf-kerettanterv tantárgyi tartalmainak kidolgozásáért

Kótai Zitának, Székely Istvánnak
a nyelvi lektorálásért és a dokumentum szerkesztéséért

Csiha Rékának, Dávidné Csontos Hédinek
a helyi tantervi részekkel kapcsolatos segítségükért

Gaál Juditnak, Szabó Szilvinek
a dokumentumok beadásának folyamatával kapcsolatos segítségükért

Kaszás Katának
a Waldorf-óvodapedagógiai programmal kapcsolatos munkájáért

Mindenkinek
akit esetleg szégyenletes módon kifelejtettem, pedig aktív résztvevője volt a folyamatnak

Mind a 45 Waldorf-iskola (a most indulókkal együtt) pedagógusainak, fenntartói szerepben közreműködőinek, szüleinek és munkatársainak
akik rengeteg munkát fektettek a helyi dokumentumok elkészítésébe, kérdeztek, gondolkodtak, hozzászóltak, tantervet írtak, szerkesztettek, anyagokat raktak össze, vagy akár csak gondolatban azokkal voltak, akik a munkát végezték

A közös-igazgatású intézmények óvodapedagógusainak
akik a pedagógiai programok óvodai tartalmaival dolgoztak

Mindazoknak a “hátországot” biztosítóknak (férjeknek, feleségeknek, élettársaknak, nagyszülőknek, gyerekeknek, házvezetőnőknek, stb)
akik támogatták a munkát végzőket, hogy tenni tudják a dolgukat ebben a nagyon sok szempontból nehéz helyzetben

És bár ez a levél a Waldorf-mozgalomnak szól, mégis muszáj megemlítenem a minisztérium munkatársait is, akik mindvégig támogatólag voltak jelen a folyamatban: Pálfi Erikát, Madarász Hedviget, Rózsa Gábort, Singer Pétert.

Az elmúlt hetekben rengeteg emberrel beszéltem, leveleztem, egyeztettem, és meg kell osztanom, hogy óriási élmény ilyen EMBEREKKEL, VELETEK együtt dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy KÖZÖSEN az engedélyeztetés következő lépéseit is sikeresen fogjuk megtenni.

Üdvözlettel

Szabó Zoltán
ügyvezető

Magyar Waldorf Szövetség
1075 Budapest, Asbóth u. 17.
Tel: +36 1 793 5743
Mobil: +36 30 328 7448
Email: szabo.zoltan@waldorf.hu
Web: www.waldorf.hu