Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Meghívó a Waldorf-pedagógia megújításának március 24.-i folytatására

Kedves Barátaink!

Ezúton hívunk mindenkit Március 24-én 14 – 18 óra között (az IGY ülés után) a Waldorf-pedagógia megújítása folyamat következő alkalmára, ahol az eddig megfogalmazott igények alapján az új, illetve megújított kép megalkotásával foglalkozunk, ami közös alapot teremt a március 2-án meghatározott munkacsoportok munkájának megkezdéséhez.

Várjuk azokat is, akik az alábbi munkacsoportok valamelyikébe szeretnének tevékenyen részt venni és azokat is, akik a jövő teremtési folyamatához, a közös alkotáshoz szeretnének hozzájárulni.

Továbbá nagyon Várjuk az ÓVODÁK munkacsoportba az óvodapedagógusokat, mert nélkülük nem tudunk az óvodák ügyeivel/kérdéseivel foglalkozni.

Kérjük részvételi szándékotokat az alábbi link kitöltésével jelezzétek:
https://goo.gl/forms/MerftvgwbcXXGe5u1

Köszönettel:

Barabás Katalin és Liszka Andrea

EDDIG TÖRTÉNT:

Waldorf-pedagógia megújítása – Mozgalmi biográfia I.

Január 19-20-án lezajlott a Waldorf-pedagógia megújítását célzó Waldorf100 projekt első programja a magyarországi Waldorf-mozgalom biográfiájának feldolgozása.

A két napos rendezvényen változó létszámban 25-35 fő vett részt, a mozgalom szinte minden színterét képviselve. Először egy rövid filmet néztünk meg, amelyben a 97 éves Városy Péter bácsi, a Kissvábhegyi Waldorf Iskola egykori diákja mesélt Waldorf-iskolai emlékeiről, majd felidéztük az 1989-et megelőző időket, utána személyes emlékek mentén tekintettük át a ’89-óta történteket. Felírtunk eseményeket, adatokat, tényeket amelyeket egy időszalag mentén rendszereztünk.

Nem volt célunk a tudományos alaposságú és mélységű tényfeltárás, a szándékunk csak az volt, hogy áttekintést, rálátást szerezzünk, érzékeljük a folyamatot és a személyes kapcsolódási pontokat.

A tények összegyűjtése és áttekintése után először felismeréseket és összefüggéseket fogalmaztunk meg, majd pedig a mozgalom erősségeit és kihívásait. Végül a kérdések és a megmutatkozott feladatok felsorolása után az Otto Scharmer féle U-folyamat segítségével egy kicsit előre is tekintettünk.

Ezen a hétvégén közös alapot teremtettünk a továbblépéshez.

Waldorf-pedagógia megújítása – Mozgalmi biográfia II.

Február 24-én kb. 50 ember részvételével lezajlott a Waldorf-pedagógia megújítása – Mozgalmi biográfia II. rendezvénye, ahol nagyon intenzív munkával felidéztük a Waldorf-pedagógia küldetését, a Mihály kor feladatait, majd a jelen kihívásainak felsorolása után összegyűjtöttük és rangsoroltuk az előttünk álló feladatokat.

Mindezek alapján készítettünk egy javaslatot a további munkák csoportjainak kialakítására. Elkezdődött a közös gondolkodás három kiemelt témában: pedagógusképzés, kerettanterv megújítása és szervezeti kérdések

Waldorf-pedagógia megújítása – Mozgalmi biográfia III.

Március 2-án tovább folytattuk a munkát (ezúttal 10 fő volt jelen), ahol az előző két alkalom tapasztalatait és a felmerült kérdéseket tekintették át a résztvevők, majd a beszélgetésben felmerült csomópontokat gyűjtöttük össze. Végül képszerűen próbáltuk sűríteni az elhangzottakat.

Mindezek alapján a résztvevők egyetértettek abban, hogy jelentős újragondolásra és megújításra van szükség. Bátran el kellene szakadni az eddigi formáktól, meg kellene újítani a Waldorf-pedagógiát, és új képet kellene alkotni a W-iskolák gyakorlatáról. Ezt a gondolatot erősítették azok az új kezdeményezések, melyek a jelenlegi formákat, kereteket már átlépték, megújították, például: projekthét, témahét, tantárgyi integrációs gyakorlatok, az értékelés új útjai, a tanárképzés új formái. Az új kép kialakítását szeretnénk minél szélesebb körben megalkotni, illetve megosztani. Ennek a “születési folyamatnak” a szakaszában vagyunk.

Végül mérlegelve az eddig elhangzottakat, az alábbi csoportok kialakítását határoztuk el:

1. Pedagógus képzés

 • pedagógushiány kezelése
 • megismertetés, elérhetővé tétel, átjárhatóság
 • Új képzési formák megjelenése
 • Oktatók mentorok tehermentesítése
 • Oktatók felszabadítása, képzésük
 • Felsős tanárképzés kérdése
 • Iskola és tanár szerep újragondolása, valamint a tantárgyi integráció kérdésköre a Waldorf-pedagógusok felkészítésében

2. Iskola- és tanárszerep újragondolása (ez a fő csoport lehet, hogy tovább tagozódik majd)

 • tantárgyi integráció,
 • művészeti nevelés
 • az alapkészségek fejlesztése
 • gyakorlati nevelés,
 • érzékszervek és akarat fejlesztése

3. A szociális élet kérdései

 • a szociális hármas tagozódás
 • a szociális kapcsolódás ápolása, erősítése
 • MWSZ, WH kapacitás erősítése

4. Digitális és média tudatossági stratégia

 • a digitális világra való reagálás, alkalmazkodás
 • médiatudatosság

5. SNI, BTMN gyerekek helyzete

 • SNI és BTMN-es diákok helyzetének megoldása
 • W-gyógypedagógiai iskola megalapítása

6. Névvédelem

 • NÉHA eljárás megújítása
 • Mentorálás tanácsadás
 • Fiatal intézmények segítése
 • Belső értékelési rendszer

7. Óvodák

KITEKINTÉS A FOLYAMAT FOLYTATÁSÁRA

A fenti munkacsoportok feladata a hozzájuk tartozó területen és a közösen meghatározandó kereteken belül alapelv és koncepció javaslatok kidolgozása, melyek közösségi megvitatás és elfogadás után alapját tudják képezni a tanterv átdolgozásának. Az is előfordulhat, hogy új formákat és új kereteket fog kijelölni ez a folyamat. Annak, hogy milyenek lesznek ezek az új formák, vagy új keretek, meg kell születnie a tanév végére, hogy a nyáron lehessen a kidolgozással foglalkozni.

Fontos megjegyezni, hogy a Szaktanári Műhely tantárgyi munkacsoportjainak eddig végzett tantervi munkája szervesen beépülhet ebbe a megújítási folyamatba.

Csatolva küldöm a Projektábrát.

Projektek ábra_2018.3.12