Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Meghívó a Waldorf-pedagógia megújítása projekt folytatására

Kedves Barátunk!

Január 19-20-án lezajlott a Waldorf-pedagógia megújítását célzó Waldorf100 projekt első programja a magyarországi Waldorf-mozgalom biográfiájának feldolgozására.

A két napos rendezvényen változó létszámban 25-35 fő vett részt, a mozgalom szinte minden színterét képviselve. Először egy rövid filmet néztünk meg, amelyben a 97 éves Városy Péter bácsi, a Kissvábhegyi Waldorf Iskola egykori diákja mesélt Waldorf-iskolai emlékeiről, majd felidéztük az 1989-et megelőző időket, utána személyes emlékek mentén tekintettük át a ’89-óta történteket. Felírtunk eseményeket, adatokat, tényeket amelyeket egy időszalag mentén rendszereztünk.

Nem volt célunk a tudományos alaposságú és mélységű tényfeltárás, a szándékunk csak az volt, hogy áttekintést, rálátást szerezzünk, érzékeljük a folyamatot és a személyes kapcsolódási pontokat.

A tények összegyűjtése és áttekintése után először felismeréseket és összefüggéseket fogalmaztunk meg, majd pedig a mozgalom erősségeit és kihívásait. Végül a kérdések és a megmutatkozott feladatok felsorolása után az Otto Scharmer féle U-folyamat segítségével egy kicsit előre is tekintettünk.
Ezen a hétvégén ugyan nem jutottunk el a konkrét feladatok meghatározásáig, de remek alapot teremtettünk a továbblépéshez.

A következő lépésként azt látjuk szükségesnek, hogy meghatározzuk a magyar Waldorf-mozgalom jövőbeli és aktuális feladatait az eredeti Waldorf-impulzus és a korfeladatok, a Mihály korszak tükrében. Ehhez bátorságot meríthetünk a biográfiai munka során megfogalmazott erősségeinkből, fantáziaerőt a forrásainkból és erősödő felelősségérzetet a személyes kötődéseinkből.

A továbblépés helyszíne a Közép-budai Waldorf-iskola, időpontja február 24-én 9-17 óráig, amire várjuk minél szélesebb körben az érintetteket, de azokat különösen, akik részt vettek a januári biográfia munkában.

Azért február 24-ét választottuk, mert az a nap az Iskolák Gyűlésének kitűzött időpontja és a Waldorf-pedagógia megújítása a kerettanterv megújításának okán az iskolák körének legaktuálisabb feladata. Fontosnak tartjuk, hogy ezen alkalomból valamennyi iskola két fővel képviseltesse magát és nagyon várjuk az óvodák, a képzések és a fenntartók képviselőit is ezért kérjük, hogy ezt a meghívót juttassátok el mindenkihez, aki érintett lehet.

A nap tervezett programja:

  1. Felidézzük a biográfia munkán született eredményeket, identitásunk, felelősségvállalásunk és sorskapcsolataink tekintetében.
  2. Felidézzük a Waldorf-pedagógia eredeti küldetését és a Mihály korszak feladatait.
  3. E kettő (1. biográfia, 2. küldetés és korfeladatok) egybevetése után rátekintünk mai helyzetünkre, kihívásainkra, és keressük konkrét feladatainkat.
  4. Megszervezzük a munka első lépéseit (területek, témák összegyűjtése, priorizálás, munkacsoportok kialakítása, kerettantervi kapcsolódások, további lépések)

A munka célja, hogy a szellemi alapokból kiindulva lássuk meg a feladatainkat, és ez alapján vizsgáljuk meg az aktuális kihívásainkat, tennivalóinkat. Ebből a közös munkából születhet meg a bátorság ahhoz, hogy küldetésünknek megfelelően cselekedjünk. (Például, ha arra jutunk, hogy ne csak “helyesírás-javítás” legyen a kerettanterv módosítás, hanem valódi megújítás.)

Kérünk benneteket, hogy részvételi szándékotokat az alábbi LINK-en jelezzétek.

Várunk Benneteket szeretettel!

Barabás Katalin és Liszka Andrea