Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Meghívó a Rudolf Steiner Házba

Kedves Barátaink!

Ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét a Rudolf Steiner Ház szeptemberi programjaira.

2019. szeptember 21., szombaton délután lesz Paul Gierlach, a San Francisco-i Waldorf iskola volt gimnáziumi tanárának előadása „Beszélgessünk a történelemről és a történelem tanításáról a Waldorf iskolákban” címmel. További részletek a Társaság honlapján: http://antropozofia.hu/.

2019. szeptember 29-én, vasárnap tartjuk a Rudolf Steiner Ház avató ünnepségét és a Társaság Michael ünnepét, melyen az Olasz Antropozófiai Társaság főtitkára és Dr. Szilágyi Péter tartanak előadást. Ennek részleteit a mellékelt meghívó tartalmazza.

Sok szeretettel várunk mindenkit.

A Társaság képviselő testülete nevében

Takáts Péter