Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Magyar Waldorf Szövetség Megnyugtató hírek

2019. augusztus 31.

Kedves Közösségünk!

Mivel mindannyian aggódva követjük figyelemmel a híreket a Waldorf-intézményeket veszélyeztető törvényváltozásokról, megnyugtatásként szeretnénk megosztani Veletek Szabó Zoltánnak, a Magyar Waldorf Szövetség ügyvezetőjének levelét az elmúlt időszakban végzett eredményes tárgyalásaikról.

Kedves Barátunk!

Ezúton küldöm tájékoztatónkat a Köznevelési Törvény módosításaival kapcsolatos legfrissebb hírekről. A levél nagyon fontos információkat tartalmaz, ezért kérem, hogy továbbítsátok minden érintett részére, küldjétek tovább levelezőlistáitokra, jusson el minél több pedagógushoz, szülőhöz és gimnazista diákhoz!

Tegnap délután személyesen egyeztettünk az oktatási államtitkárral és a köznevelésért felelős helyettes államtitkárral a jogszabályváltozás Waldorf-intézményeket érintő kérdéses pontjairól.

AZ EREDMÉNYEK:

1. Maximum 30%-os eltérési lehetőség az állami kerettantervi struktúrától:

Megállapításra került, hogy a törvényben szereplő fogalmak és előírások olyan módon lesznek értelmezve, amelynek a Waldorf-kerettanterv jelenleg is teljes mértékben megfelel, ezért ez a változtatás egyáltalán NEM FOGJA HÁTRÁNYOSAN ÉRINTENI a Waldorf-iskolákat.

2. A félévenkénti szakaszolás előírása:

Ezzel a kerettantervi előírással kapcsolatban két lehetséges út áll előttünk:
– az új NAT és állami kerettanterv novemberi várható megjelenésével egyidejűleg a végleges szövegek alapján módosulhat az Nkt. vonatkozó előírása.
– amennyiben ez bármely okból nem történne meg, úgy az új Waldorf-kerettantervet összhangba kell majd hoznunk ezzel az előírással. A mostani egyeztetés alapján látunk lehetőséget arra, hogy ez a SZÁMUNKRA IS MEGFELELŐ MÓDON TÖRTÉNJEN MEG.

3. Tankötelezettség kérdése:

A tankötelessé válás KORHATÁRA NEM VÁLTOZIK: mint ahogy az eddigiekben is, úgy ezentúl is az augusztus 31-ig betöltött 6. évtől kezdődően válik egy gyermek tankötelessé, de továbbra is lehetséges az óvodai nevelés egy évvel való meghosszabbítása. A különbség az, hogy ezentúl az Oktatási Hivatal lesz az, aki a döntést meghozza ezzel kapcsolatban. Az egyeztetés során egyértelműen megerősítésre került, hogy az OH alapvetően az intézmény véleménye alapján fog döntést hozni. A kérelem beadási határideje január 15-e, ezért tanácsos lesz a minden “bizonytalan” gyermekre megkérni az óvodai ellátásban maradást.

Amint elkészül a hivatalos eljárásrend, felvesszük a kapcsolatot az OH tisztségviselőivel és egyeztetni fogunk a témában, hogy a többletadminisztrációs feladaton kívül a döntési kompetencia áthelyezése NE OKOZHASSON KÁRT a Waldorf-intézményeknek és a családoknak.

4. Óvodakötelezettség kérdése:

Az óvodakötelessé válás előírása változni fog. Az óvodakötelezettség továbbra is 3 év, az eddigiekben a gyermekeket 5 éves korig lehetett felmenteni, ezentúl azonban ezt csak 4 ÉVES KORIG LEHET megtenni. Ebben az esetben is egy külső szerv – a területileg illetékes Kormányhivatal – fogja meghozni a döntést. Az egyeztetés során itt is egyértelműen megerősítésre került, hogy a Kormányhivatal alapvetően az intézmény véleménye alapján fog döntést hozni.

Amint elkészül a hivatalos eljárásrend, felvesszük a kapcsolatot a fővárosi és a megyei kormányhivatalok tisztségviselőivel és egyeztetni fogunk a témában, hogy az 5-ről 4 évre csökkenésen és a többletadminisztrációs feladaton kívül ez a “döntésáthelyezés” NE OKOZHASSON KÁRT a Waldorf-intézményeknek és a családoknak.

_____________________________________
A MAGYAR WALDORF SZÖVETSÉG SZEREPE:

Az elmúlt időszakban rengeteg megkeresést kaptam pedagógusoktól, szülőktől és gimnazista diákoktól, amelyekből többek között az is kiderült, hogy fontos lenne a Magyar Waldorf Szövetség szerepét tisztázni a jelenlegi folyamatban.

A Magyar Waldorf Szövetség részéről kizárólag azon törvényi változások ügyében fejtünk ki érdekképviseleti tevékenységet, melyek a Waldorf-intézmények működésével kapcsolatosak. Az olyan változtatásokkal kapcsolatban, melyek minket nem érintenek – bár egyéni szinteken érzünk szolidaritást más érintettek irányába – a Szövetség nevében az alábbi okok miatt nem lépünk fel:

1. Az Alapszabályunk egyértelműen kimondja, hogy nem folytathatunk politikai tevékenységet. Minden olyan fellépéssel, melyet nem közvetlenül a Waldorf-intézmények érdekében végeznénk, lényegében megszegnénk ezt a Waldorf-mozgalom által hozott fontos előírást.

2. A mi célunk, hogy a Waldorf-intézményeket védjük. Abban az esetben, ha más ügyekben folytatnánk érdekképviseleti tevékenységet, előfordulhatna, hogy a pont a Waldorf-intézményeknek ártanánk.

A fentiek miatt nem léptünk fel például a magántanulói jogviszonnyal és az intézményvezetői program véleményezésével kapcsolatos változtatásokkal szemben.

Magántanulói jogviszony:

A Waldorf-kerettanterv kimondja, hogy “A magántanulói jogviszony természeténél fogva nehezen illeszthető a Waldorf-iskola keretei közé. A Waldorf-pedagógia a tanulók folyamatos jelenlétére és munkájára épít, az értékelés a tanuló teljes tanévi teljesítményére és jelenlétére irányul, a vizsgáztatást csak szűk keretek között fogadja el.”
Ez alapján nem lenne alapja a módosítás elleni fellépésnek. Azoknak az egyedi helyzeteknek a kezelésére, melyek a Waldorf-iskolákban is előfordulhatnak (betegség, külföldi tartózkodás, stb.) pedig az új szabályozás is lehetőséget biztosít.

Intézményvezetői program véleményezése:

Az ezzel kapcsolatos jogszabály, mely megszünteti a nevelőtestület véleményezési jogát, nem érinti a Waldorf-intézményeket, mivel a Waldorf-kerettanterv alapján továbbra is a pedagógiai-kollégium dönt személyi kérdésekben, így az intézményvezető kinevezésével kapcsolatban sem.

_____________________________________
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS:

Őszinte örömömre szolgált, hogy a korábban kiküldött felhívások alapján milyen sokan jelentkeztetek segítő szándékkal. Ezúton szeretnék hálás köszönetet mondani a Waldorf-mozgalom minden tagjának, aki akár a legkisebb mértékig is segítette a munkánkat!

Azzal, hogy az eredeti indítványban szereplő kötelező osztályzás előírását SIKERÜLT VISSZAVONATNUNK, a Waldorf-intézményeket potenciálisan veszélyeztető többi módosítással kapcsolatban pedig SIKERÜLT EGYÉRTELMŰ HELYZETET TEREMTENI a minisztériummal, gyakorlatilag elhárult minden olyan veszély, ami a Köznevelési Törvény módosításai alapján ellehetetleníthette volna a Waldorf-intézményeket.

Jó pihenést és feltöltődést kívánok a nyár hátralévő részére!

Üdvözlettel

Szabó Zoltán
ügyvezető

Magyar Waldorf Szövetség
1075 Budapest, Asbóth u. 17.
Tel: +36 1 793 5743
Mobil: +36 30 328 7448
Email: szabo.zoltan@waldorf.hu
Web: www.waldorf.hu