Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Legfrissebb hírlevelünk az Épület-munkacsoportok munkájáról

HÍRLEVÉL

az Épület-munkacsoportok munkájáról
Időszak: 2014. január 24. – február 5.

A január 24-i közgyűlés felhatalmazásának megfelelően a vezetőség 01.30-án a mellékelt levélben tájékoztatta a Software AG-t az épület ügyében kialakult helyzetről.

Honlapunkon (www.waldorf-godollo.hu) létrehoztunk egy új főmenüt ÉPÜLET? címmel, mely egyenlőre az építészeti, műszaki kérdésekről ad részletes tájékoztatást, de dolgozunk a tartalmi bővítésen is.

„A” munkacsoport (Tessedik 4.)

Nagy erőkkel folynak az egyeztetések a csoporton belül arról, hogy milyen módon vegyük fel újra a kapcsolatot Jenes Barnabással, annak érdekében, hogy a bérleti díjat tovább lehessen csökkenteni, ill. a jelenleginél hosszabb távú bérleti szerződést tudjunk kötni. Már készült egy levél tervezet is, amellyel kapcsolatban több szempont és gondolat is felmerült. Ezek egyeztetése érdekében jövő hétfőn (02.10.) fog a munkacsoport összeülni.

Hasonlóan szeretnénk az épület tulajdonjogának megszerzése ügyében is új információkat szerezni. Egyenlőre a korábbi adatok összegyűjtése, ill. az újbóli kapcsolatfelvétel leghatékonyabb irányának (Állami Vagyonkezelő, Vidékfejlsztési Minisztérium, stb?) módjának és időpontjának kitalálása van folyamatban.

Új gondolatként felmerült, hogy a gödöllői választókerület országgyűlési képviselőjét is keressük meg.

Az épület tényleges üzemeltetési (rezsi) költségeiről is tudtunk újabb tény adatokat szerezni. Ezek kiértékelésén dolgozunk.

Sikerült egy közelítőleg helyes árat szereznünk a tornasátor elöregedett ponyvájának cseréjére.

„B” munkacsoport (Tessedik 2.)

Annak tisztázása érdekében, hogyan tudjuk a 25 fő feletti osztályokat elhelyezni a Közegészségügyi Hatóság vezetőjével szabadságolás miatt következő hét második felében tudunk időpontot egyeztetni. Elsőkörben tisztázni kell az egy gyermekre jutó irányadó négyzetméter minimumot (a Magyar Szabvány és az EMMI rendelet eltérő értékről rendelkezik).

A szerződésmódosítás kéréseinket még a fórum előtt elküldtük a Hermesnek, de csak erre a hétre ígértek választ. Jövő hétre tervezzük a válaszuk véleményezését. Ígéretet kaptunk arra, hogy együttműködnek a műszaki paraméterek kitisztázásában.

Az épület átalakításra kiírt pályázat három potenciális kivitelezőnek lett elküldve. Ebből egy érkezett meg határdőre, egy kivitelező haladékot kért a hétre, egy viszont visszalépett. Időközben egy negyedik kivitelező is bejelentkezett (ovis szülő). A héten ő is újra megtekintette a helyszínt. A jövő hét elejére (02.10.) ígérte, hogy ő is beadja az ajánlatot. A kivitelezői ajánlatok mindegyike a nagyon részletes, árazatlan tervezői költségvetés alapján készül el. Terveink szerint következő héten kezdődhet el az érdemi összehasonlítás.

Az évek óta üzemen kívül lévő épületgépészeti rendszerek (fűtési rendszer, hideg- és melegvíz ellátás) állapotának felmérésére (nyomás próba) kértünk árajánlatot egy szakcégtől. Jövő hétre ígérték, hogy megküldik.

Az épület műszaki ellenőrzéséhez, a várható fűtési költségek megállapításához, a kivitelezői ajánlatok érdemi megbeszéléséhez szakértők felkutatása elkezdődött, kérjük, amennyiben tudtok segíteni személyesen, vagy ismeretségi körötökből, jelentkezzetek a tari.attila@elektromax.hu címen.

A fűtési költségekhez referenciák gyűjtése megkezdődött, jövő héten szeretnénk lezárni, ha tudtok segíteni, írjatok lenabalajti@gmail.com címre.

Az építési engedélyhez hiánypótlást kértek be, melynek összegyűjtése és megválaszolása folyamatban van.

A Magnet Bankkal újra felvettük a kapcsolatot arra vonatkozóan, hogy az óvoda épületére milyen összegben, milyen feltételekkel tudunk hitelt felvenni szükség esetén.

A zajterhelés mérésre siekrült árajánlatot beszerezni.

„C” munkacsoport (Beruházás)

Ez a munkacsoport egy zöldmezős építkezéssel foglalkozik, vagyis egy teljesen új épület álmait próbáljuk számokban bemutatni, kézen foghatóvá formálni.

Az elmúlt 1 hétben összegyűjtöttük, hogy mekkora épületre lenne szükségünk, ami megfelel a törvényi előírásoknak is. Ez alapján elmondható, hogy a 8 osztályos iskolaépületnek, a kiszolgáló helyiségekkel együtt több mint nettó 1500 négyzetméternek kellene lennie. Ezen adatok alapján elkészült egy magyar és angol nyelvű ajánlat bekérő, melyet közel 10 cégnek kiküldtünk. Két vállalattól már választ is kaptunk. Az egyik könnyűszerkezetes technológiával dolgozó cég személyesen jött el bemutatkozni, és egy közel 2 órás beszélgetésen sok kérdésünkre pozitív választ kaptunk. Az ajánlatok beérkezése után tudjuk összehasonlítani, kielemezni azokat. Ehhez szükséges lesz tovább pontosítani az elvárásokat és részleteiben megismerni a szabályozásokat.

A finanszírozás kérdéskörét kibővítettük az új kapcsolatok keresésével. Az elmúl 7 napban erre jutott a legkevesebb idő, de már így is beszámolhatunk egy új „barátról”, egy kaliforniai Waldorf iskoláról (volt egy nagyon jó hangvételű levélváltás velük). Természetesen anyagi támogatásról szó sem volt, sőt addig nem is lehet, amíg össze nem állítunk egy bemutatkozó anyagot, amiben írunk a közösségünkről és a távlati elképzeléseinkről, melyben vázoljuk egy öko iskola létrehozásának lehetőségét. Ezzel a bemutatkozó, színes anyaggal lehet majd elindulni és potenciális, új támogatókat keresni itthon és az EU-ban egyaránt.

A telek keresés tekintetében, mely szintén egy sarkalatos pontja ennek a projektnek, az adatgyűjtésnél tartunk. A fent említett épületméret megvalósításához nagyságrendileg 1-1,5 ha-os területre lenne szükségünk. Ez alapján megpróbáljuk feltérképezni a lehetséges telkeket a rendelkezésre álló nyilvános információkból, hogy utána konkrét kérdésekkel, elképzelésekkel tudjuk az Önkormányzatnál kopogtatni.

Figyelembe véve az eddigi információkat és a kilátásokat mindenképp derűsen látjuk a „C” projekt jövőjét.

2014.02.06., összeállította: Tari Attila