Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Leendő elsős osztálytanítónk 2016/17-es tanév

2016. január 31.

nyolcadikosok andrea4kHagyományainkhoz híven a karácsonyi Évszakünnepen mutattuk be leendő elsős osztálytanítónkat. Nagy örömünkre a 2016/17-es tanévben is egy tapasztalt, kíváló kollégánkat köszönthettük, Ruszkay Andreát, aki hosszú évek óta meghatározó tagja tanári kollégiumunknak.

Sok évig angol szaktanárként, majd osztálytanítóként nyolc éven át egyengette diákjaink fejlődésének útját. Osztálya összetartó, nagylétszámú közösségként 2014-ben ballagott el iskolánkból, a diákok nagy része a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Andrea jelenleg szabad évét tölti és hamarosan lelkesen néz elébe az új első osztály szervezésének majd szeptembertől nagy örömmel tekint az újabb nyolc éves osztálytanítóság elé.

Szeretettel kívánunk további örömteli, áldásos, szép éveket!