Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Közhasznúsági jelentés 2015

2015. naptári év számviteli beszámolóhoz

  • az egyesület 2015. éves eredménye az előző évekhez képest magas, 13 468 eFt, mely fedezetet nyújtott közel 11 mFt éves kölcsöntörlesztésre
  • az egyesület vagyona nem változott, mérlegfőösszege 43 mFt maradt.

Közhasznu 2015 evesbeszamolo_Page_3 Közhasznu 2015 evesbeszamolo_Page_1 Közhasznu 2015 evesbeszamolo_Page_2Letölthető pdf formátumban: Közhasznu 2015 evesbeszamolo