Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

Közgyűlési jegyzőkönyv 2016.11.15.

Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület

Közgyűlés 2016. november 15.

JEGYZŐKÖNYV

Tari Attila, a közgyűlés levezető elnöke 17:45 órakor megállapította, hogy a teremben tartózkodó egyesületi tagok alacsony létszáma miatt a közgyűlés nem határozatképes.

A meghívóban is jelzett időpontban, és azzal megegyező tartalommal 18:00 órakor megkezdte a közgyűlést. A közgyűlés a megjelent létszámtól függetlenül határozatképes.

A levezető elnök köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a Közgyűlést és megállapította, hogy a jelenléti ív alapján a megjelent egyesületi tagok létszáma 16 fő.

Ezt követően javasolta a közgyűlésnek a jegyzőkönyvvezető, a két jegyzőkönyv-hitelesítő és a két szavazatszámláló megválasztását.

A nyílt szavazás eredményeként a Közgyűlés megválasztotta az alábbi közreműködőket:

Jegyzőkönyvvezető:            Juhos Krisztina

Jegyzőkönyv-hitelesítők:    Kolinger Margit és Garamszegi Zoltán

Szavazatszámláló:              Buzás Sándor és Kovács Klaudia

Szavazati arány: 16 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

Napirendi pontok:

 1. Tagfelvétel, tagság megszűnése
 2. Beszámoló a 2015/2016. évi költségvetésről
 3. Javaslat a 2016/2017. évi költségvetés módosítására
 4. Beszámoló az új fenntartói forma (ÚFF) munkacsoport munkájáról
 5. Tájékoztatás az iskola épülettel kapcsolatos stratégiai döntések jelentőségéről
 6. Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)
 1. napirendi pont: Tagfelvétel, tagság megszűnése
  Tari Attila levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy belépési szándékot senki sem jelzett. Megszűnt a tagsági viszonya Schiszlerné Csepi Szilviának, Szabó Norbertnek és R. Nagy Gábornak.
 1. napirendi pont: Beszámoló a 2015/2016. évi költségvetésről
  Oláhné Balajti Ilona az egyesület elnöke tájékoztatta a Közgyűlést a 2015/2016. évi költségvetés tény számairól.

Tari Attila levezető elnök felkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon elfogadja-e a beszámolót.

2016/1.(11.15.)K számú közgyűlési határozat

Az Egyesület közgyűlése elfogadta az Oláhné Balajti Ilona elnök által ismertetett 2015/2016. évi költségvetési beszámolót, ill. az abban szereplő adatokat az alábbiak szerint:

Iskola: összes bevétel: 170 803 277 Ft, az összes kiadás: 166 020 732 Ft, működési eredmény: 2 715 045 Ft, fejlesztési eredmény 2 067 500 Ft.

Óvoda: összes bevétel: 34 770 076 Ft, az összes kiadás: 30 874 194 Ft, működési eredmény: 3 295 882 fejlesztési eredmény 600 000 Ft.

Egyesület: összes bevétel: 11 448 220 Ft, az összes kiadás: 11 602 592 Ft, működési eredmény: – 154 372 Ft.

Szavazati arány:18 igen, 0 tartózkodás, 0 nem

 1. napirendi pont: Javaslat a 2016/2017. évi költségvetés módosítására
  A levezető elnök kérte Mincsik Istvánt, az iskola képviselőjét, hogy Szabó Krisztina gazdasági vezető távollétében tartsa meg beszámolóját az iskola 2016/2017. évi költségvetésének tervezett módosításáról, majd felkérte Oláhné Balajti Ilonát, hogy az óvoda és az egyesület költségvetés módosítási javaslatát ismertesse.

Ezután a levezető elnök szavazásra szólította fel a Közgyűlést.

2016/2.(11.15.)K számú közgyűlési határozat

Az Egyesület közgyűlése elfogadta az Oláhné Balajti Ilona elnök, és Mincsik István iskola képviselő által ismertetett 2016/2017. tanév módosított költségvetéseit, és az abban szereplő adatokat, a következők szerint:

Iskola: összes bevétel: 180.082.427 Ft, az összes kiadás: 173.387.021 Ft, működési eredmény: 4 895.406 Ft, fejlesztési eredmény 1.800.000 Ft.

Óvoda: összes bevétel: 39.812.311 Ft, az összes kiadás: 37.229.507 Ft, működési eredmény: 1.982.804 fejlesztési eredmény 600.000 Ft.

Egyesület: összes bevétel: 11.274.445 Ft, az összes kiadás: 11.274.445 Ft, működési eredmény: 0 Ft.

Szavazati arány: 18  igen, 0 tartózkodás, 0 nem

 1. napirendi pont: Beszámoló az új fenntartói forma (ÚFF) munkacsoport munkájáról
  Tari Attila levezető elnök ismertette a munkacsoport eddigi tevékenységét és az ütemtervet, majd felkérte Dr. Dévényi Pétert, a munkacsoport egyik tagját, hogy mutassa be a Közgyűlésnek az általa kidolgozott koncepciót.

A levezető elnök felkérte a Közgyűlést, hogy szavazzon arról elfogadja-e a munkacsoport beszámolóját és az ütemtervet.

2016/3.(11.15.)K számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta az Új Fenntartói Forma (ÚFF) munkacsoport beszámolóját és az „átmeneti évre” vonatkozó ütemtervet. 

Szavazati arány: 18  igen, 0 tartózkodás, 0 nem

 1. napirendi pont: Tájékoztatás az iskola épülettel kapcsolatos stratégiai döntések jelentőségéről 

  Tari Attila beszámolt az épület munkacsoport megalakulásáról és felkérte az itt jelenlévő tagokat, hogy egy-két mondatban számoljanak be a tapasztalataikról. Oláhné Balajti Ilona, Kovács Klaudia, Dr. Dévényi Péter, Richter Beatrice, Szabóné Mirus Katrin és végül Tari Attila is néhány mondatban megerősítette az épület munkacsoport közös elhatározáson alapuló szándékát, hogy az építkezés irányába mozdulnának el.

 1. napirendi pont: Egyéb (bejelentés, tájékoztatás)
  Nem volt.

A levezető elnök a közgyűlést 20:03-kor bezárta.

Gödöllő, 2016. november 15.

 

Juhos Krisztina                                                                                             Tari Attila
jegyzőkönyvvezető                                                                                      levezető elnök

 

Kolinger Margit                                                                           Garamszegi Zoltán
jegyzőkönyv-hitelesítő                                                                     jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Megtekinthető/letölthető pdf: kozgyulesi-jegyzokonyv-2016-11-15