Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.

Rudolf Steiner

K Ö Z G Y Ű L É S
2018. május 14.

MEGHÍVÓ

A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület Közgyűlésére

 

A Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület ezúton meghív a következő közgyűlésére.

 

A közgyűlés időpontja:    2018. május 14. (hétfő), 17:00 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja:

                                       2018. május 14. (hétfő), 18:00 óra

A közgyűlés helye:          2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 4/D.
                                       Az iskola euritmiaterme.

 

Tervezett napirendipontok:

  1. Vezetőség beszámolója.
  2. Tájékoztatás az Épület Mandátum csoport munkájáról.
  3. Tájékoztatás az óvoda jövőbeni elképzeléseiről.
  4. A 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása.
  5. Tájékoztató a 2017/18-as tanév költségvetésének helyzetéről.
  6. A 2018/19-es tanév tervezett költségvetésének bemutatása.
  7. Az alapszabály módosítása a hiánypótlásra felszólító bírósági végzés alapján.
  8. Az egyesület vezetőségi tagjainak megerősítése.
  9. Egyéb (bejelentés, tájékoztatás tagok felvételéről, ill. tagság megszűnéséről)

 

A közgyűlés nyilvános, arra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Gödöllő, 2018. április 29.

 

Dr. Kiss Pál István
elnök